• Steeds meer basisscholen oriënteren zich op mogelijkheden om hun schooltijden aan te passen. Bijvoorbeeld door in samenspraak met de kinderopvang begin- en eindtijden aan te passen, het bioritme...

  • Dit voorjaar organiseert het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang weer drie nieuwe masterclasses Andere Tijden: - 23 maart: `Werken in één team: samenwerking van professionals uit scholen...

Pagina's