• Geef kinderen met een ernstig meervoudige beperking voortaan bij de start in het (voortgezet) speciaal onderwijs de garantie dat zij hun hele schoolloopbaan onder schooltijd de benodigde zorg krijgen. De Tweede Kamer riep het kabinet dinsdag per motie op dit snel te regelen. De PO-Raad en LECSO zijn blij dat hier nu werk van wordt gemaakt.

  • Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil dat de levenskwaliteit van kwetsbare jongeren in de gesloten jeugdzorg verbetert. Het ministerie zoekt daarom naar manieren om ervoor te zorgen dat het leerklimaat voor jongeren in de gesloten jeugdzorg erop vooruitgaat. De PO-Raad is positief dat het ministerie zich inzet om de gesloten jeugdhulp en de Jeugd GGZ beter op elkaar te laten aansluiten, maar daarbij is het volgens de sectororganisatie van belang om ook het onderwijs te betrekken.

  • Met diverse maatregelen wil het kabinet ervoor zorgen dat kinderen die zorg nodig hebben, makkelijker een combinatie van onderwijs en zorg kunnen krijgen. De PO-Raad ziet dat hiermee belangrijke en broodnodige stappen worden gezet op weg naar passend onderwijs voor alle leerlingen.

  • Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)heeft samen met Vilans een reflectietool ontwikkeld, die zorgverleners moet gaan helpen om de zorg, de ondersteuning en het onderwijs voor kinderen met een chronische aandoening beter te organiseren.

  • Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de krachten gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd* opgericht. Gezamenlijk maken zij zich hard voor de optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind.

  • Voormalig wethouder René Peeters blikt vooruit op zijn nieuwste opdracht. Een riskante opdracht, omdat hij advies moet gaan uitbrengen hoe onderwijs, zorg en jeugd beter op elkaar kunnen aansluiten. ,,Als professionals voortdurend denken vanuit hun eigen positie dan gaat die samenwerking er nooit komen.’’

  • Lerarentekorten oplossen met een financiële bonus? Alle kinderen een voorschools programma? Welke rol moet de gemeente spelen bij de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt? Wat...

  • Donderdag 26 juni is Change Day. Op die dag krijgt de zorg extra aandacht. Zorg en onderwijs werken nauw samen en dat wordt met de invoering van Passend onderwijs zelfs meer. Daarom ondersteunt de...

  • Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelde in samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijs, waaronder de PO-Raad, ggz-instellingen, gemeenten en ministeries van VWS en OCW een handreiking voor...

  • Dinsdag 29 november heeft minister Van Bijsterveldt van OCW het wetsvoorstel Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel komt in grote lijnen overeen met het voorstel dat...

Pagina's