• Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Hun plan van aanpak, dat deze week aan staatssecretaris Dekker gestuurd werd, zou op 16 februari in een debat in de Kamer besproken worden. Tot teleurstelling van de organisaties stelde de Kamer het debat uit, waarmee het onderwerp over de verkiezingen heen getild dreigt te worden.

  • Afgelopen vrijdag heeft de PO-Raad met de VO-raad, de Onderwijscoöperatie, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om tot een herziening van de kerndoelen te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De aanpak van deze ‘coördinatiegroep’ moet het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032 gaan vormen. En wat mij betreft de échte start van de actualisering van het curriculum.

  • Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenoemde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. De PO-Raad en haar ICT-partner Kennisnet hebben deze leerlijn op 25 mei officieel gelanceerd op het minisymposium ‘computational thinking’. Vanaf nu kunnen alle scholen de leerlijn gebruiken in hun onderwijs. De leerlijn is ontwikkeld door en op initiatief van het primair onderwijsveld zelf.

  • De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) groen licht gegeven voor het instellen van een verdiepingsfase voor Onderwijs2032. De PO-Raad is blij dat er na een periode van onzekerheid nu een vervolg kan worden gegeven aan dit traject.

  • Volgende week woensdag (18 mei) spreekt de Tweede Kamer over het vervolg van Onderwijs2032. In dit debat zal een door de Onderwijscoöperatie bepleite verdiepingsfase - bestaande uit een dialoog onder leraren en een door een regiegroep geleide inhoudelijke verdieping van het advies - centraal staan. Na een periode van kritiek op het proces om tot herziening van het curriculum te komen, zou deze verdiepingsfase moeten leiden tot ,,een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep’’.

  • Verschillende dagbladen besteden vandaag aandacht aan het advies van Platform Onderwijs2032. De PO-Raad laat in een reactie in de kranten weten positief te zijn over het eindadvies en te hopen dat scholen en schoolbesturen nu de regie krijgen om verder vorm te geven aan de opdracht voor toekomstbestendig onderwijs.

  • De PO-Raad is positief over het eindadvies van het platform Onderwijs2032 over de verkenning naar herijking van de kerndoelen. Scholen en schoolbesturen moeten nu de regie krijgen om verder vorm te geven aan de opdracht voor toekomstbestendig onderwijs. De PO-Raad hecht eraan dat het gesprek over de toerusting van de leerlingen voor hun toekomst vooral door en met de mensen uit het onderwijs wordt gevoerd.

  • ,,Ik hoop dat het advies van platform Onderwijs2032 vooral een reden is voor een brede discussie over het onderwijsbestel", dat stelde Kamerlid Van Meenen (D66) tijdens Onderwijspoort op 12 november 2015. Op de bijeenkomst gingen politici, beleids- en opiniemakers en vertegenwoordigers van het veld met elkaar in gesprek over 'Leraar en school op weg naar 2032'.

  • Scholen verplichten een vak programmeren te geven aan al hun leerlingen, ontneemt hen de kans ICT breder in te zetten om leerlingen te laten leren. Dat zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad zaterdag bij de aftrap van de codeweek. ,,Het is belangrijk dat scholen een eigen visie ontwikkelen op het gebruik van ICT en het integreren in hun onderwijs.’’

Pagina's