• Op 1 oktober heeft het platform #Onderwijs2032 zijn advies voor de toekomstige invulling van het primair en voortgezet onderwijs gepresenteerd. De PO-Raad gaat de inhoud van het advies goed bekijken en bespreken met haar leden. Op 14 oktober organiseren de VO-raad en de PO-Raad samen een miniconferentie. Daarnaast haalt de PO-Raad feedback op tijdens twee regiobijeenkomsten.

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zal op donderdag 11 juni aanwezig zijn op de ledendag van het PO-Raad congres ‘Kennis voor morgen’ op locatie Papendal. Hij zal tijdens het diner - na afloop van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad - een korte tafelrede houden. Daarna zal hij aanschuiven bij verschillende tafels om in gesprek te gaan met schoolbestuurders over de vraag die tijdens het congres centraal staat: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst?

Pagina's