• De PO-Raad is positief over het eindadvies van het platform Onderwijs2032 over de verkenning naar herijking van de kerndoelen. Scholen en schoolbesturen moeten nu de regie krijgen om verder vorm te geven aan de opdracht voor toekomstbestendig onderwijs. De PO-Raad hecht eraan dat het gesprek over de toerusting van de leerlingen voor hun toekomst vooral door en met de mensen uit het onderwijs wordt gevoerd.

  • ,,Ik hoop dat het advies van platform Onderwijs2032 vooral een reden is voor een brede discussie over het onderwijsbestel", dat stelde Kamerlid Van Meenen (D66) tijdens Onderwijspoort op 12 november 2015. Op de bijeenkomst gingen politici, beleids- en opiniemakers en vertegenwoordigers van het veld met elkaar in gesprek over 'Leraar en school op weg naar 2032'.

  • Op 1 oktober heeft het platform #Onderwijs2032 zijn advies voor de toekomstige invulling van het primair en voortgezet onderwijs gepresenteerd. De PO-Raad gaat de inhoud van het advies goed bekijken en bespreken met haar leden. Op 14 oktober organiseren de VO-raad en de PO-Raad samen een miniconferentie. Daarnaast haalt de PO-Raad feedback op tijdens twee regiobijeenkomsten.

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zal op donderdag 11 juni aanwezig zijn op de ledendag van het PO-Raad congres ‘Kennis voor morgen’ op locatie Papendal. Hij zal tijdens het diner - na afloop van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad - een korte tafelrede houden. Daarna zal hij aanschuiven bij verschillende tafels om in gesprek te gaan met schoolbestuurders over de vraag die tijdens het congres centraal staat: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst?

Pagina's