• Bijna duizend leraren en schoolleiders hebben zich geregistreerd voor deelname aan Curriculum.nu. In december wordt bekend wie een plek krijgt in een van de ontwikkelteams die een nieuw curriculum gaan ontwerpen. Scholen hebben nog tot 17 november de tijd om zich als ontwikkelschool in te schrijven.

  • Vanaf vandaag kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Meer dan 130 leraren en zo’n 20 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum.

  • Wil(len) uw school of scholen meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of kent of bent u een leerkracht of schoolleider die hieraan wil bijdragen? Vanaf 18 september kunt u zich aanmelden. Lees nu alvast meer over deze uitdaging op www.curriculum.nu/meedoen.

  • De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling.

  • Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het primair en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van een Algemeen Overleg hierover op donderdag 20 april. Eerste stap is het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek.

  • De dag nadat de Onderwijsinspectie de zorgelijke woorden uitsprak dat het minder goed gaat met het Nederlandse onderwijs en dat de kwaliteit van scholen flink verschilt, zat ik aan tafel in de Tweede Kamer. We spraken over nieuwe kerndoelen en de noodzaak hiervan. Aan zo'n tafel lijkt het alsof we allemaal lijnrecht tegenover elkaar staan in de discussie over waar het heen moet met ons onderwijs.

  • AVS, Onderwijscoöperatie, PO-Raad, SLO en VO-raad organiseren op 5 april een werkconferentie in Utrecht over de toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig? Tijdens de bijeenkomst vertellen leraren en schoolleiders van 18 verschillende scholen over hun ervaringen met de ontwikkeling van het lesprogramma bij hen op school.

  • De Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om tot een herziend curriculum (kerndoelen) te komen in het primair en voortgezet onderwijs.

  • Jeroen Gommers is bestuurder bij de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland en actief bij de landelijke vereniging van vrijescholen. Hij is lid van het netwerk Onderwijsinhoud- en opbrengsten bij de PO-Raad en praat graag over het ‘waartoe’ van het onderwijs. Een ideale kandidaat dus voor een gesprekje over Onderwijs2032.

Pagina's