• Minister Arie Slob (Onderwijs) bestrijdt dat asielzoekersscholen en hun leerlingen extra zwaar worden getroffen door de nieuwe verdeling van het budget om onderwijsachterstanden aan te pakken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Diverse Kamerleden hebben vragen gesteld na berichten hierover in de media.

  • Na tien jaar lobbywerk is de PO-Raad blij dat de nieuwe onderwijsachterstandenregeling eindelijk -zo goed als- rond is. Zij maakt zich echter ook zorgen om de gevolgen voor leerlingen op de scholen waar het budget fors afneemt, soms zelfs gehalveerd wordt. In dit artikel leest u hoe de nieuwe regeling tot stand is gekomen en wat de laatste stand van zaken is, in het bijzonder voor scholen met veel nieuwkomersleerlingen.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) wil een onderzoek naar de herverdeeleffecten in het primair onderwijs.

  • De Inspectie van het Onderwijs gaat scholen in het primair onderwijs anders beoordelen. Niet langer houdt ze daarbij rekening met het percentage zogenoemde gewichtenleerlingen op een school, voortaan kijkt ze breder, naar diverse kenmerken van de leerlingpopulatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de gegevens over deze zogenoemde ‘schoolweging’. 

  • Er is geen maatschappelijk draagvlak voor het plan van het kabinet om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon, bovendien is het plan niet uitvoerbaar. Daarom heeft het kabinet besloten dat het plan voor loondispensatie van arbeidsgehandicapten van tafel gaat. De PO-Raad heeft zich hier hard voor gemaakt.

  • Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook scholen komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018 en ‘op is op’. 

  • De SP vraagt minister Slob (Onderwijs) om een reactie op een rapport van het Centraal Planbureau (CPB), waarin interventies als kleinere klassen, een universele basisvoorziening voor alle peuters en extra lessen voor risicogroepen als effectief middel tegen leerachterstanden worden bestempeld. Het huidige beleid van het kabinet lijkt strijdig met deze uitkomsten.

  • De PO-Raad is opgelucht dat minister Slob (Onderwijs) het resterende onderwijsachterstandsbudget niet gaat verdelen over veel meer kinderen dan nu het geval is. De PO-Raad had dit met klem afgeraden, aangezien er dan van de huidige voorzieningen voor kinderen met risico’s op achterstanden weinig over zou blijven. Wel blijft de sectororganisatie erop wijzen dat met het huidige budget zeker niet aan alle kinderen in achterstandssituaties recht wordt gedaan. Update: internetconsultatie geopend.

  • De grote en middelgrote Nederlandse steden maken zich zorgen over de ondersteuning aan duizenden kinderen met een achterstand op school, meldt de NOS. De PO-Raad reageert in het bericht positief op het feit dat de criteria voor het bepalen van een achterstand op de schop gaan. Maar ook zij verwacht dat de bestrijding van achterstanden in grotere steden versobert als gevolg van het nieuwe beleid.

Pagina's