• Vanochtend lanceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) het actieplan Gelijke Kansen. Daarin staan diverse maatregelen om gelijke kansen in het onderwijs te verbeteren. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: ,,Ik vraag me wel af of deze maatregelen voldoende zijn om kinderen die gelijke kansen te bieden”. 

 • Maak de voorgenomen bezuinigingen op onderwijs, zoals ze in de Onderwijsbegroting zijn opgenomen, ongedaan. Die oproep doet de Stichting van het Onderwijs (SvhO), een vertegenwoordiging van alle vakbonden en onderwijswerkgevers waaronder PO-Raad, aan de Tweede Kamer. Die praat hier vanmiddag over.

 • De gelijke kansen voor kinderen op basisscholen komen door het kabinetsbeleid in gevaar. Daarvoor waarschuwde Rinda den Besten gisteren namens de PO-Raad in het RTL Nieuws. De PO-Raad vindt dat het kabinet niet moet bezuinigen op geld voor achterstandsleerlingen, maar er juist meer geld voor moet uittrekken.

 • De Tweede Kamer zette donderdag een rode streep door een deel van de Onderwijsbegroting. Een meerderheid schaarde zich achter een motie van D66 die de regering opdraagt de bezuinigingen op de begroting niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen. De PO-Raad is hier blij mee.

 • Alleen door investeringen, in plaats van bezuinigingen, bevordert het ministerie van Onderwijs de gelijke kansen. In de begrotingsplannen voor het onderwijs draait het teveel om economisch rendement. De bezuinigingen moeten van tafel. Die oproep doet de Stichting van het Onderwijs, een vertegenwoordiging van alle vakbonden en onderwijswerkgevers, vandaag in een e-mail aan Tweede Kamerleden.

 • Onderwerp
  18-08-2016

  Twintig procent van de Nederlandse leerlingen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand van twee jaar. Deze kinderen hebben geen beperking in de aanleg, hun achterstand komt door de omgeving waarin ze opgroeien. Dat is een probleem, want wanneer een kind eenmaal een achterstand heeft, haalt het deze amper meer in. En dat heeft gevolgen voor de latere kansen op een zelfstandig leven met betaald werk en een goede gezondheid. Lees verder

 • Op woensdag 22 juni debatteert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het rapport De Staat van het Onderwijs. In de aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad een brief naar de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd, waarin ze haar zorgen uit over de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs.

 • Diverse media melden dat het kabinet voornemens is om in 2017 € 200 miljoen extra te investeren in onderwijs aan vluchtelingenkinderen en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dit geld zou vrijkomen door een begrotingstekort dat sneller slinkt dan voorzien. De officiële begrotingsplannen worden in september, op Prinsjesdag, pas bekendgemaakt.

 • Het Nederlandse onderwijsstelsel staat er over het algemeen goed voor. Wel zijn er belangrijke verbeterpunten op het gebied van vroegschoolse educatie, kansengelijkheid, excellentie en professionalisering van leraren schoolleiders en - besturen. Dat blijkt uit de Review of National Policies for Education: Netherlands 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Pagina's