• In aanloop naar de bespreking van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer deze week, heeft de PO-Raad via een brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor een aantal zaken die een optimale uitvoering van het Bestuursakkoord nog in de weg staan: gebrekkig internet op scholen, hoge werkloosheidskosten en de positie van achterstandsleerlingen en vluchtelingenkinderen.

  • De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet bezuinigt op onderwijs-achterstandenbeleid in grote steden, zo bleek donderdag in een debat over de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). De PO-Raad onderschrijft dat en pleit ervoor de bedragen voor achterstandenbeleid voorlopig te bevriezen. Ook moet de verdeling van het geld niet langer worden gestoeld op het opleidingsniveau van de ouders maar op objectieve criteria.

  • D66 wil opheldering van minister Sander Dekker van Onderwijs over de noodkreet van enkele Amsterdamse middelbare scholen vandaag in de Volkskrant. Op dit moment hangt het onderwijs aan achterstandsleerlingen daar af van ‘goodwill’ van docenten, die volgens het artikel zestig uur in de week draaien, waarvan een derde in de eigen tijd. De PO-Raad herkent deze signalen in het primair onderwijs en vroeg eerder dit voorjaar al aandacht voor het achterstandenbeleid in grote steden.

  • Kansarme kinderen in de grote steden lopen een groter risico leerachterstanden niet meer in te lopen wanneer het kabinet haar plannen doorzet om de grote steden minder geld te geven voor het bestrijden van achterstanden. Daarvoor waarschuwen tachtig schoolbesturen in het primair onderwijs uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook de PO-Raad maakt zich hierover zorgen en pleit ervoor het succesvolle achterstandsbeleid van deze steden niet af te breken. 

  • Scholen krijgen binnenkort extra ondersteuning bij het uitvoeren van de gewichtenregeling, de regeling die bepaalt hoeveel achterstandsmiddelen een school krijgt. Daarnaast worden zij strenger gecontroleerd of ze wel de juiste gewichten aan leerlingen toekennen en het geld krijgen waar ze recht op hebben. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • De PO-Raad kan zich grotendeels vinden in het advies van de Onderwijsraad om het geld om onderwijsachterstanden weg te werken, anders te verdelen. De PO-Raad pleit hier al langer voor omdat de huidige zogenoemde gewichtenregeling ingewikkeld is en niet effectief.

  • Voorzitter Rinda den Besten heeft goede herinneringen en mooie contacten overgehouden aan haar tijd als taalvrijwilliger. Dat vertelde ze tijdens een bijeenkomst van de gemeente Utrecht op 12...

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kondigt een speciale controle aan van de toekenning van gewichten aan leerlingen en de verwerking van deze gegevens in BRON. Dit moet er direct voor zorgen dat fouten bij het toekennen van gewichten worden hersteld en dat in het vervolg minder fouten worden gemaakt. De PO-Raad vindt de huidige gewichtenregeling onnodig ingewikkeld.

  • De meeste gesprekken die de PO-Raad momenteel voert met Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers gaan over het debat over krimp in het onderwijs dat hoogstwaarschijnlijk op 27 juni plaatsvindt. Om de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan, pleitte de PO-Raad vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer voor regionale samenwerking en verruiming van de samenwerkingsmogelijkheden voor scholen en hun besturen.

  • CDA-Kamerlid Michel Rog heeft Kamervragen gesteld over het financiële gedrag van gemeenten bij het wegwerken van onderwijsachterstanden. Hij deed dit naar aanleiding van berichtgeving op de website van de PO-Raad. De PO-Raad meldde onlangs dat gemeenten daaraan te weinig geld uitgeven.

Pagina's