• De meeste gesprekken die de PO-Raad momenteel voert met Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers gaan over het debat over krimp in het onderwijs dat hoogstwaarschijnlijk op 27 juni plaatsvindt. Om de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan, pleitte de PO-Raad vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer voor regionale samenwerking en verruiming van de samenwerkingsmogelijkheden voor scholen en hun besturen.

  • CDA-Kamerlid Michel Rog heeft Kamervragen gesteld over het financiële gedrag van gemeenten bij het wegwerken van onderwijsachterstanden. Hij deed dit naar aanleiding van berichtgeving op de website van de PO-Raad. De PO-Raad meldde onlangs dat gemeenten daaraan te weinig geld uitgeven.

  • Gemeenten geven te weinig geld uit aan het wegwerken van onderwijsachterstanden. Geld dat zij daarvoor krijgen van de Rijksoverheid is tussen 2006 en 2010 niet besteed of niet aan de juiste doelen uitgegeven. De PO-Raad vindt dat het geld moet worden uitgegeven aan dat waarvoor het is bedoeld: aan de ontwikkeling van kinderen.

  • De regeling voor de toekenning van achterstandsmiddelen gaat op de schop. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad vindt al langer dat de zogenoemde gewichtenregeling moet worden aangepast omdat deze te moeilijk en niet effectief is en voor te veel administratieve lasten zorgt.

  • De PO-Raad krijgt veel vragen over de gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling is onnodig ingewikkeld. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Daar waar wordt...

  • De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen onrecht aan de...

  • Maandag 12 maart ondertekenden wethouders van de G4, de G33 en minister Marja van Bijsterveldt in Utrecht concrete afspraken over hoe deze  gemeenten zich in de periode 2012-2015 extra gaan...

  • Scholen die mee willen doen aan de landelijke proef waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving spelenderwijs ontwikkelen, hebben tot 1 september de tijd een aanvraag in te dienen bij het...

  • Met ingang van schooljaar 2010-2011 is een deel van de lumpsumbekostiging in de bestemmingsbox opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken...

  • De PO-Raad is blij met de extra investeringen in peuters met taalachterstand. De sectororganisatie voor primair onderwijs reageert daarmee op de plannen, die minister Van Bijsterveldt op 24 januari...

Pagina's