• Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden. Daarvoor waarschuwt de PO-Raad in reactie op het besluit van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om scholen niet twee maar één jaar extra geld te betalen om goed onderwijs voor deze leerlingen te organiseren. Dekker legt daarmee een door de Tweede Kamer aangenomen motie naast zich neer.

  • Basisscholen krijgen toch geen twee maar één jaar extra geld om onderwijs aan vluchtelingenkinderen van te betalen. Het Algemeen Dagblad schrijft hier vandaag over. In de krant laat de PO-Raad weten dat de lessen voor andere kinderen hierdoor in gevaar komen. Voordat de kinderen goed en wel zijn gesetteld, zijn ze vaak meerdere malen verhuisd en hebben ze verschillende scholen bezocht. Het geld voor het eerste jaar is al bijna op voordat de kinderen een vaste woonplaats en school hebben en dan zijn hun eventuele achterstanden nog niet weggewerkt.

  • Leden van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn met elkaar in gesprek gegaan over een nieuwe regeling voor onderwijsachterstanden. Met de opbrengsten van de bijeenkomst wil de PO-Raad komen tot een breed gedragen standpunt over een nieuwe regeling, dat zij kan inbrengen in haar overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

  • Met hun conclusie dat het primair onderwijs er financieel goed voorstaat, schetsen de minister en staatssecretaris van Onderwijs een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. De kosten in het primair onderwijs stijgen al jaren harder dan de bekostiging. Volgens de PO-Raad is structureel meer geld nodig om te voorkomen dat schoolbesturen binnen afzienbare tijd weer in de rode cijfers terechtkomen en leerlingen hiervan de dupe worden. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bevestigt dit.

  • In aanloop naar de bespreking van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer deze week, heeft de PO-Raad via een brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor een aantal zaken die een optimale uitvoering van het Bestuursakkoord nog in de weg staan: gebrekkig internet op scholen, hoge werkloosheidskosten en de positie van achterstandsleerlingen en vluchtelingenkinderen.

  • De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet bezuinigt op onderwijs-achterstandenbeleid in grote steden, zo bleek donderdag in een debat over de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). De PO-Raad onderschrijft dat en pleit ervoor de bedragen voor achterstandenbeleid voorlopig te bevriezen. Ook moet de verdeling van het geld niet langer worden gestoeld op het opleidingsniveau van de ouders maar op objectieve criteria.

  • D66 wil opheldering van minister Sander Dekker van Onderwijs over de noodkreet van enkele Amsterdamse middelbare scholen vandaag in de Volkskrant. Op dit moment hangt het onderwijs aan achterstandsleerlingen daar af van ‘goodwill’ van docenten, die volgens het artikel zestig uur in de week draaien, waarvan een derde in de eigen tijd. De PO-Raad herkent deze signalen in het primair onderwijs en vroeg eerder dit voorjaar al aandacht voor het achterstandenbeleid in grote steden.

  • Kansarme kinderen in de grote steden lopen een groter risico leerachterstanden niet meer in te lopen wanneer het kabinet haar plannen doorzet om de grote steden minder geld te geven voor het bestrijden van achterstanden. Daarvoor waarschuwen tachtig schoolbesturen in het primair onderwijs uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook de PO-Raad maakt zich hierover zorgen en pleit ervoor het succesvolle achterstandsbeleid van deze steden niet af te breken. 

  • Scholen krijgen binnenkort extra ondersteuning bij het uitvoeren van de gewichtenregeling, de regeling die bepaalt hoeveel achterstandsmiddelen een school krijgt. Daarnaast worden zij strenger gecontroleerd of ze wel de juiste gewichten aan leerlingen toekennen en het geld krijgen waar ze recht op hebben. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Pagina's