• De PO-Raad kan zich grotendeels vinden in het advies van de Onderwijsraad om het geld om onderwijsachterstanden weg te werken, anders te verdelen. De PO-Raad pleit hier al langer voor omdat de huidige zogenoemde gewichtenregeling ingewikkeld is en niet effectief.

  • Voorzitter Rinda den Besten heeft goede herinneringen en mooie contacten overgehouden aan haar tijd als taalvrijwilliger. Dat vertelde ze tijdens een bijeenkomst van de gemeente Utrecht op 12...

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kondigt een speciale controle aan van de toekenning van gewichten aan leerlingen en de verwerking van deze gegevens in BRON. Dit moet er direct voor zorgen dat fouten bij het toekennen van gewichten worden hersteld en dat in het vervolg minder fouten worden gemaakt. De PO-Raad vindt de huidige gewichtenregeling onnodig ingewikkeld.

  • De meeste gesprekken die de PO-Raad momenteel voert met Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers gaan over het debat over krimp in het onderwijs dat hoogstwaarschijnlijk op 27 juni plaatsvindt. Om de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan, pleitte de PO-Raad vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer voor regionale samenwerking en verruiming van de samenwerkingsmogelijkheden voor scholen en hun besturen.

  • CDA-Kamerlid Michel Rog heeft Kamervragen gesteld over het financiële gedrag van gemeenten bij het wegwerken van onderwijsachterstanden. Hij deed dit naar aanleiding van berichtgeving op de website van de PO-Raad. De PO-Raad meldde onlangs dat gemeenten daaraan te weinig geld uitgeven.

  • Gemeenten geven te weinig geld uit aan het wegwerken van onderwijsachterstanden. Geld dat zij daarvoor krijgen van de Rijksoverheid is tussen 2006 en 2010 niet besteed of niet aan de juiste doelen uitgegeven. De PO-Raad vindt dat het geld moet worden uitgegeven aan dat waarvoor het is bedoeld: aan de ontwikkeling van kinderen.

  • De regeling voor de toekenning van achterstandsmiddelen gaat op de schop. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad vindt al langer dat de zogenoemde gewichtenregeling moet worden aangepast omdat deze te moeilijk en niet effectief is en voor te veel administratieve lasten zorgt.

  • De PO-Raad krijgt veel vragen over de gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling is onnodig ingewikkeld. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Daar waar wordt...

  • De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen onrecht aan de...

  • Maandag 12 maart ondertekenden wethouders van de G4, de G33 en minister Marja van Bijsterveldt in Utrecht concrete afspraken over hoe deze  gemeenten zich in de periode 2012-2015 extra gaan...

Pagina's