• Minister Arie Slob (Onderwijs) bestrijdt dat asielzoekersscholen en hun leerlingen extra zwaar worden getroffen door de nieuwe verdeling van het budget om onderwijsachterstanden aan te pakken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Diverse Kamerleden hebben vragen gesteld na berichten hierover in de media.

 • In diverse kranten roept Rinda den Besten het kabinet op geld vrij te maken om scholen met veel asielzoekersleerlingen te compenseren. ,,Het is belangrijk dat kinderen die nog geen Nederlands praten en vaak ook zijn getraumatiseerd, intensief worden begeleid op hun basisschool. Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar voor de hele maatschappij.''

 • Tijdens deze bijeenkomst geeft het ministerie van OCW een technische toelichting op het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, en gaat daarbij specifiek in op de verbeterde techniek voor de bekostiging van asielzoekersleerlingen. De PO-Raad maakt zich zorgen om deze groep, die veel last krijgt van herverdeeleffecten zodra het nieuwe beleid komend schooljaar in werking treedt.

 • Kunt u aangeven wanneer op basis van de teldatum 1 oktober 2018 en in het kader van de nieuwe onderwijsachterstandenregeling de onderwijsscores van leerlingen door het CBS worden bepaald en gepubliceerd?

  De onderwijsscores van leerlingen worden door het CBS bepaald en gepubliceerd. Hierna wordt de uiteindelijke achterstandsscore van een school bepaald en gepubliceerd in het schooljaar 2019-2020. Komt er dan ook een actuele tool uit?

  De planning van het ministerie is dat de onderwijsscore in februari 2019 bekend wordt gemaakt na te zijn vastgesteld door het CBS. De wijze waarop is ons nog niet geheel duidelijk, mogelijk wordt de bestaande tool dan bijgesteld maar daar is de overgangsregeling (nog) niet in verwerkt.

  Het complete bekostigingsoverzicht (de beschikking 2019-2020) komt zoals gewoonlijk eind maart - begin april 2019. Kort daarna komen we weer met onze meerjarenbegrotingen voor het primair onderwijs.

 • Minister Arie Slob (Onderwijs) wil een onderzoek naar de herverdeeleffecten in het primair onderwijs.

 • Op de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad en tijdens kennisgroepen bleek dat schoolbesturen vragen hebben over het ontstaan van de herverdeeleffecten door het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Zij begrijpen niet waarom zij er op achteruit gaan, terwijl andere besturen met een vergelijkbare leerlingpopulatie er soms op vooruit gaan. De PO-Raad heeft daarom met OCW afspraken gemaakt om te... Lees verder

 • Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van minister Slob (Onderwijs) voor een nieuwe verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. De PO-Raad kan zich eveneens vinden in de nieuwe verdeling, al blijft zij vanwege het huidige budget grote zorgen hebben over de herverdeeleffecten die zullen optreden.

 • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart interviewt de PO-Raad een aantal onderwijswethouders. De afgelopen zes jaar was Mario Stam (PvdA) wethouder onderwijs in Schiedam: ,,Schoolbestuurders en de gemeente hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar we doen het uiteindelijk voor de jeugd. Daar moet je samen de schouders onder zetten.''

 • Trouw bericht over de nieuwe indicator voor onderwijsachterstandenbeleid waar de Tweede Kamer vorige week over debatteerde met minister Slob (Onderwijs). Door middel van de indicator wordt bepaald wie een achterstandsleerling is, dus voor welke leerlingen scholen extra geld kunnen krijgen. In het huidige beleid worden alleen leerlingen van ouders die maximaal twee jaar middelbare school hebben gevolgd gezien als achterstandsleerling.

Pagina's