• De Tweede Kamer wil dat er betere criteria ontwikkeld worden om vast te stellen of een kind een onderwijsachterstand heeft. Dat kwam vandaag naar voren uit de stemmingen na een algemeen overleg van de Kamer vorige week. Nu wordt dit vastgesteld aan de hand van het opleidingsniveau van ouders. De PO-Raad pleit er al enige tijd voor om dit aan te passen en stuurde hierover onlangs een brief aan de Kamer. 

Pagina's