• Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn. Dit blijkt uit het feit dat in 2016 ruim 500 nieuwe Gezonde Scholen in het primair onderwijs worden verwacht. Deze scholen hebben hiervoor ondersteuning aangevraagd.

  • Het voorstel van VVD-Kamerlid Heerema om elke school te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen, zonder dat daar extra financiële middelen tegenover staan, is onrealistisch. Dat stelt de PO-Raad. De sectororganisatie voor primair onderwijs onderschrijft het belang van bewegen en aandacht voor gezondheid in en om de school, maar wil de keuzevrijheid voor het al dan niet aanstellen van een vakleerkracht overlaten aan de school. 

  • Sportlessen, gezond eten, aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling zijn onderwerpen waaraan waarschijnlijk al aandacht wordt besteedt in de lessen. Misschien is uw school zelfs al een Gezonde...

  • De Provincie Limburg heeft ingestemd met de uitvoeringsfase van het project ‘de Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Vier basisscholen met in totaal 1200 leerlingen van onderwijsstichting Movare gaan in november 2015 starten met het nieuwe onderwijsconcept. De scholen krijgen de komende vier jaar een langere lesdag en veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging en culturele activiteiten.

  • Nederland neemt in het schooljaar 2015/2016 opnieuw deel aan de Europese schoolfruitregeling. Doel van deze regeling is het bevorderen van de afzet van groente en fruit en het aanleren van gezonde eetgewoonten aan kinderen. Het is de zevende keer dat Nederland meedoet aan de Europese schoolfruitregeling. Scholen kunnen zich binnenkort aanmelden voor deelname.

  • De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Om dat voor elkaar te krijgen is in het Bestuursakkoord primair onderwijs en in het bijbehorende Plan van aanpak bewegingsonderwijs afgesproken dat leerkrachten in het basisonderwijs die nog geen ‘brede bevoegdheid bewegingsonderwijs’ hebben per 1 juli 2015 subsidie kunnen aanvragen voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

  • Op 30 juni vindt het symposium 'De netto toegevoegde waarde van Special Heroes' plaats....

  • Wim Ludeke, lid van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad, heeft op donderdag 16 april de prijs voor de 'Sportiefste basisschool van Nederland' uitgereikt aan De Polsstok uit Amsterdam van Stichting Bijzonderwijs. Acht basisscholen waren genomineerd vanwege hun vooruitstrevende beleid op het gebied van sport en bewegen in en rondom de school. Sport en bewegen zijn ook thema's die veelvuldig terugkomen in de Staat van de Leerling en hoog op de agenda staan van de PO-Raad. 

  • De komende tijd gaan ruim veertig scholen in het primair onderwijs van start met de realisatie van hun Gezond Schoolplein.

Pagina's