• Afgelopen week is de nieuwste versie van de 'Onderwijsatlas primair onderwijs' bij schoolbesturen op de mat gevallen. Het document - een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO - bevat geografische kaarten, grafieken en kengetallen die een samenhangend beeld geven van recente ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.