• In gebieden waar het leerlingenaantal daalt, mag voorschoolse educatie binnen de school worden georganiseerd. Daarnaast worden het Vervangingsfonds en Participatiefonds gemoderniseerd. Het kabinet gaat daarover samen met de sector primair onderwijs afspraken maken. Schoolbestuurders zouden verder bijvoorbeeld met een eed kunnen beloven dat ze hun werk goed zullen doen. Dat zijn enkele plannen die de regering op Prinsjesdag presenteerde.

Pagina's