• Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP, dat de VO-raad samen met de PO-Raad en de AVS woensdag 2 april organiseerde, zijn schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog.

  • In 2020 zitten er 140.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012 en ook een groot deel van de vo-scholen krijgt of heeft al te maken met de gevolgen van krimp. Teruglopende...

  • Het onderwijscafé over pesten, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en AVS op 10 april was drukbezocht door zo'n tachtig deskundigen, Kamerleden, schoolleiders en andere geïnteresseerden. Het was...

  • In het Onderwijscafé in Den Haag werden deskundigen, Kamerleden en onderwijsorganisaties het over een ding eens: Pesten moet worden aangepakt. Maar hoe? Daarover verschilden de meningen. Dat pesten van alle tijden is, is in ieder geval geen reden om er dan maar niets aan te doen, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Het Onderwijscafé is een initiatief van PO-Raad, VO-raad en AVS.

  • Deelnemers aan het Onderwijscafé van 14 november vonden ruimte en vertrouwen voor scholen en schoolbesturen het belangrijkste onderwerp om te bespreken met het nieuwe kabinet. Tijdens de door PO...

  • 17.00 – 18.30 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur)Studio Dudok, Hofweg 1a Den Haag Wat wordt de koers binnen het onderwijs de komende jaren? Kan dit worden vastgelegd in een Nationaal Onderwijsakkoord?...

  • Met het oog op de verkiezingen wordt tijdens het Onderwijscafé op 31 mei in Nieuwspoort, Den Haag een debat gevoerd over de speerpunten voor het primair en voortgezet onderwijs. PO-Raad, VO-raad en...

  • PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op donderdag 31 mei 2012 om 16.30 uur een Onderwijscafé met het thema: 'Verkiezingen 2012:speerpunt onderwijs' over de plannen van de politiek met het onderwijs....

  • PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op donderdag 31 mei 2012 om 16.30 uur een Onderwijscafé met het thema: 'Verkiezingen 2012 -speerpunt onderwijs' over de plannen van de politiek met het onderwijs...

  • Tijdens een geanimeerd debat in het Onderwijscafé over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' zegt SCP-onderzoeker Lex Herweijer dat op basis van het onderzoek niet geconcludeerd had mogen worden dat er op het onderwijs bezuinigd kan worden.

Pagina's