• Sinds 1 januari is er een nieuwe landelijke beroepscommissie die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen toetst en bezwaren tegen overplaatsing behandelt. 

  • U kunt tot en met zondag 2 oktober 2016 solliciteren als werkgeverslid voor de Commissie van beroep funderend onderwijs. 

  • Er komt één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en daarnaast bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen en zal naar verwachting per 1 januari 2017 operationeel zijn. De sociale partners hebben in de onderhandelaarsakkoorden voor de nieuwe CAO PO en CAO VO afgesproken dat een dergelijke beroepscommissie zou worden ingesteld.

  • In zijn antwoord op Kamervragen van de SP, stelt staatssecretaris Sander Dekker dat de daling van leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo) niet het gevolg is van passend onderwijs. De dalende trend was er al sinds de invoering van Weer Samen Naar School (WSNS) in 1998. Wel hebben veel sbo’s, net als reguliere basisscholen last van krimp. Dekker gaat echter geen extra maatregelen nemen voor het sbo.

  • Scholen in het primair onderwijs moeten volgens de wet en de CAO-PO zijn aangesloten bij een aantal geschillencommissies. Dergelijke commissies helpen geschillen in het onderwijs op te lossen.