• Er is veel aandacht voor ventilatie op scholen. En terecht, want niet overal is de ventilatie op orde. Schoolbesturen en scholen kunnen een aantal stappen nemen om de ventilatie te verbeteren. In veel gebouwen is echter meer nodig dan een quick fix. Dit is wat er volgens de PO-Raad moet gebeuren om de ventilatie op scholen te verbeteren en te werken aan goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen.  

  • Het huidige stelsel van onderwijshuisvesting is toe aan een structurele verbetering, schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) dat naar onderwijshuisvesting is gedaan. De PO-Raad vindt dat een nieuw kabinet nu echt tempo moet maken met de aanpak van slechte schoolgebouwen. Wat daarvoor nodig is? Voldoende bekostiging en heldere afspraken. Dat er in het nieuwe coalitieakkoord niets staat over schoolgebouwen, is een gemiste kans.

  • Met de gratis online tool van HEVO is voor nieuwbouw of renovatie is snel inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouwgebouw.

  • Maak je je zorgen over luchtkwaliteit en temperatuur op school? De PO-Raad adviseert schoolbesturen om klaslokalen waar zorgen zijn over het binnenklimaat, toe te rusten met CO2-meters. Met behulp van een CO2-meter kun je de CO2-waarden en temperatuur continu meten. Onderwijspersoneel moet vervolgens goed geïnformeerd worden over hoe zij moeten handelen als de maximumwaarden overschreden worden. 

  • ‘Als we naar schoolgebouwen kijken, zien we meer issues dan alleen ventilatie’ schrijven Anko van Hoepen (vicevoorzitter PO-Raad) en Hein van Asseldonk (vicevoorzitter VO-raad) in een ingezonden stuk in Binnenlands Bestuur. De PO-Raad en VO-raad pleiten voor een integrale aanpak om alle knelpunten rondom schoolgebouwen aan te pakken.

  • De Tweede Kamer voert in de week van 15 november met het demissionaire kabinet het jaarlijkse debat over de onderwijsbegroting. In de aanloop hiernaartoe vraagt de PO-Raad aandacht van de Tweede Kamerleden voor het personeelstekort, schoolgebouwen en het Nationaal Programma Onderwijs.

  • Renovatie- of nieuwbouwplannen? Deze trajecten zijn spannend en uitdagend tegelijk. Als bouwheer heb je veel vrijheid, maar tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden en risico’s. Hoe je in deze tijd omgaat met nieuwbouw- en renovatieplannen hoor je tijdens de studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’ van HEVO.

  • Als wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Chantal Broekhuis met maar liefst dertien schoolbesturen te maken. Voor welke afwegingen staan gemeenten als het gaat om onderwijshuisvesting? Wat is volgens Broekhuis – een expert met ervaring ‘aan beide kanten van de tafel’ – cruciaal voor een constructieve samenwerking met de gemeente?

  • Tijdens deze reeks cursussen gaan we in op verschillende thema's rondom onderwijshuisvesting. We gaan o.a. in op de wet- en regelgeving, strategisch huisvestingbeleid, verduurzaming & renovatie, organiseren en financieren van kindcentra en meer. Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursussen onderwijshuisvesting die Ruimte-OK in samenwerking met de PO-Raad organiseert.  

  • Het onderwijsveld wacht de komende jaren een enorme uitdaging. Duizenden schoolgebouwen moeten verduurzaamd worden vanwege het Klimaatakkoord. Maar hoe concretiseren gemeenten en schoolbesturen deze opgave? Wat kan er geleerd worden van opgedane leerervaringen elders? Op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres op 10 november staat het leren uit de praktijk centraal.

Pagina's