• Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken.

  • Scholen die aan de slag willen met de Binnenmilieuscan Basisscholen om een gezond binnenklimaat in hun schoolgebouwen te realiseren en behouden, kunnen nu gebruikmaken van het GGD-ondersteuningsaanbod. Met dit ondersteuningsaanbod ontvangen scholen uitleg en tips van de GGD over het gebruik van de binnenmilieuscan. Ook bespreekt de GGD de voortgang hiervan met de scholen. Dit schooljaar kunnen 50 scholen kosteloos gebruik maken van het ondersteuningsaanbod.

  • Op 1 december 2016 kunnen scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Die dag presenteert Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, de...

  • Hoe professioneel is uw organisatie wat betreft het onderhoud van gebouwen? Test uzelf aan de hand van de Zelfscan Onderhoudsmanagement voor gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties. De Zelfscan is ontwikkeld door bbn adviseurs, in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal. Doel van de scan is meer zicht te krijgen op de professionaliteit van het (buiten-)onderhoud van publiek vastgoed in Nederland en eventuele aangrijpingspunten voor verbetering te vinden.

  • Er komt € 290,5 miljoen beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp (Economische Zaken) op 6 juni naar de Kamer stuurde. Het kabinet wil scholen in die regio hiermee een antwoord bieden op zowel de aardbevings- als de krimpproblematiek.

  • Wat zijn de rollen van scholen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting? Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen?...

  • Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Daarnaast is de vastgestelde termijn voor Integrale Huisvestingplannen (IHP) ontoereikend en ontbreekt de wettelijke basis. Dit blijkt uit het debat over onderwijshuisvesting van dinsdag 12 april. Hiermee erkent de Kamer de eerder uitgesproken zorgen van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die zij, in aanloop naar het debat, per brief aan de Kamer hadden gestuurd.  

  • Het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De praktijk gecheckt’. Deze week debatteert de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. De PO-Raad en de VNG hebben in aanloop naar dit debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Op maandagavond 11 april heeft ook RTL Nieuws aandacht besteed aan dit thema.

  • Schoolbesturen en gemeenten die samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting kunnen vanaf nu gebruikmaken van het afwegingskader 'OnderwijsLokaal'. Dit afwegingskader is beschikbaar gesteld door de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is bedoeld om gemeenten en schoolbesturen te ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van onderwijshuisvesting.

  • De Volkskrant besteedt vandaag aandacht aan de huisvestingssituatie van basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn. Oftewel: ‘de gammelste school van het land’. De rapportage geeft weer hoe de gemeente al zeven jaar in een beschimmeld afbraakpand zit, terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorhield dat het tijdelijk was. De PO-Raad spreekt in de krant schande van het optreden van de gemeente.

Pagina's