• Er komt € 290,5 miljoen beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp (Economische Zaken) op 6 juni naar de Kamer stuurde. Het kabinet wil scholen in die regio hiermee een antwoord bieden op zowel de aardbevings- als de krimpproblematiek.

  • Wat zijn de rollen van scholen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting? Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen?...

  • Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Daarnaast is de vastgestelde termijn voor Integrale Huisvestingplannen (IHP) ontoereikend en ontbreekt de wettelijke basis. Dit blijkt uit het debat over onderwijshuisvesting van dinsdag 12 april. Hiermee erkent de Kamer de eerder uitgesproken zorgen van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die zij, in aanloop naar het debat, per brief aan de Kamer hadden gestuurd.  

  • Het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De praktijk gecheckt’. Deze week debatteert de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. De PO-Raad en de VNG hebben in aanloop naar dit debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Op maandagavond 11 april heeft ook RTL Nieuws aandacht besteed aan dit thema.

  • Schoolbesturen en gemeenten die samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting kunnen vanaf nu gebruikmaken van het afwegingskader 'OnderwijsLokaal'. Dit afwegingskader is beschikbaar gesteld door de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is bedoeld om gemeenten en schoolbesturen te ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van onderwijshuisvesting.

  • De Volkskrant besteedt vandaag aandacht aan de huisvestingssituatie van basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn. Oftewel: ‘de gammelste school van het land’. De rapportage geeft weer hoe de gemeente al zeven jaar in een beschimmeld afbraakpand zit, terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorhield dat het tijdelijk was. De PO-Raad spreekt in de krant schande van het optreden van de gemeente.

  • Scholen komen steeds vaker in de problemen door de oplopende prijzen voor broodnodige renovatie, daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad beaamt dat en laat in de krant weten dat duizenden gebouwen toe zijn aan een opknapbeurt, maar dat de groeiende bouwkosten roet in het eten gooien.

  • In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de tool 'Zonnestroom voor scholen' ontwikkeld. Deze helpt scholen bij vragen over eigenaarschap, juridische kwesties, investeringskosten, terugverdientijden, onderhoud en educatie over zonnepanelen. Ook komen diverse voorbeelden aan bod van scholen, die al zonnepanele hebben geplaatst.

  • Investeren gaat hand in hand met financieren. En niet in alle gevallen zullen de benodigde middelen beschikbaar zijn. Daarom organiseert Ruimte-OK informatiesessies van ‘Leren op Locatie’ in het...

  • Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De eisen die hiervoor aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen worden gesteld in 2020, zijn opgenomen in een Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst).  

Pagina's