• De Technische Universiteit Delft zoekt respondenten voor een onderzoek naar onderwijshuisvesting en de rol van de school als opdrachtgever bij nieuwbouw en renovatie. Doet u mee?

  • Huisvestingsspecialist Hevo heeft een kostenconfigurator gemaakt waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat de meerkosten zijn van diverse investeringen in hun schoolgebouwen.

  • De voorpagina van dagblad Trouw besteedt op zaterdag 4 oktober 2014 aandacht aan de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen. Volgens Kenniscentrum ICSadviseurs schieten basisscholen daar tienduizend euro per jaar bij in. In het artikel komt een woordvoerder van de PO-Raad uitgebreid aan het woord.

  • 80 procent van de 7500 basischolen heeft een slecht binnenklimaat. Dit heeft een negatief effect op de prestaties van de leerlingen op deze scholen. Dit zei Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op 30 september in de Bouwkeet van Bouwend Nederland in Den Haag. 

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een notitie opgesteld om schoolbesturen inzicht te geven in de manieren waarop zij de kosten voor het buitenonderhoud van hun scholen in hun administratie kunnen verwerken.

  • Met een A4-tje nakijken of het ventilatierooster wel afzuigt, of verjaardagsslingers gebruiken om de ventilatie in de klas te controleren. Met simpele huis-, tuin- en keukentrucjes is snel te...

  • Op 1 januari 2015 worden scholen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Dat betekent nogal wat voor de strategische positie van scholen, de benodigde professionaliteit binnen het schoolbestuur...

  • Scholen die lege lokalen willen verhuren aan bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, hoeven daarvoor niet zonder meer een vergoeding te betalen aan hun gemeenten. De Raad van State oordeelde onlangs in een zaak dat voor het vragen van een dergelijke vergoeding strikte voorwaarden gelden.

  • Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang, en Het Klimaatverbond hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een zogenaamde ‘Green Deal Verduurzaming Scholen’ tot stand te brengen. Het doel van de beoogde Green Deal is het op grote schaal versnellen van de realisatie van duurzame schoolgebouwen op basis van budgetneutrale investeringen.

Pagina's