• Schoolbesturen en gemeenten die samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting kunnen vanaf nu gebruikmaken van het afwegingskader 'OnderwijsLokaal'. Dit afwegingskader is beschikbaar gesteld door de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is bedoeld om gemeenten en schoolbesturen te ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van onderwijshuisvesting.

  • De Volkskrant besteedt vandaag aandacht aan de huisvestingssituatie van basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn. Oftewel: ‘de gammelste school van het land’. De rapportage geeft weer hoe de gemeente al zeven jaar in een beschimmeld afbraakpand zit, terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorhield dat het tijdelijk was. De PO-Raad spreekt in de krant schande van het optreden van de gemeente.

  • Scholen komen steeds vaker in de problemen door de oplopende prijzen voor broodnodige renovatie, daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad beaamt dat en laat in de krant weten dat duizenden gebouwen toe zijn aan een opknapbeurt, maar dat de groeiende bouwkosten roet in het eten gooien.

  • In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de tool 'Zonnestroom voor scholen' ontwikkeld. Deze helpt scholen bij vragen over eigenaarschap, juridische kwesties, investeringskosten, terugverdientijden, onderhoud en educatie over zonnepanelen. Ook komen diverse voorbeelden aan bod van scholen, die al zonnepanele hebben geplaatst.

  • Investeren gaat hand in hand met financieren. En niet in alle gevallen zullen de benodigde middelen beschikbaar zijn. Daarom organiseert Ruimte-OK informatiesessies van ‘Leren op Locatie’ in het...

  • Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De eisen die hiervoor aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen worden gesteld in 2020, zijn opgenomen in een Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst).  

  • Gemeenten en schoolbesturen werken samen aan onderwijshuisvesting. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelen Berenschot en ICS Adviseurs in het project OnderwijsLokaal een afwegingskader dat helpt om binnen de lokale context de juiste keuzes te kunnen maken over de huisvesting van scholen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Vanaf 2016 zijn er adviseurs beschikbaar om lokale ondersteuning te bieden bij het gebruik van dit instrument.

  • Omdat hun schoolgebouwen niet aardbevingsbestendig zijn, verhuizen sommige scholen in Groningen noodgedwongen naar nieuwe, tijdelijke schoolgebouwen, die wel een veilige leeromgeving bieden. Deze uit nood geboren situatie laat zien dat - als betrokken partijen écht willen en moeten - door goede regionale samenwerking in zeer korte tijd toekomstbestendige schoolgebouwen tot stand kunnen komen. Zo is in Groningen nu de unieke kans ontstaan om het modernste schoolgebouwenbestand van Nederland te realiseren, waarin ook rekening gehouden kan worden met krimpproblematiek en wensen op het gebied van Integrale Kind Centra (IKC).

  • De VNG Academie organiseert jaarlijks, namens de VNG en PO-Raad, cursussen die ingaan op (het bekostigen van) de voorzieningen (huisvesting) onderwijs in de relatie gemeente en bevoegde...

  • Bouwstenen voor Sociaal, het platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, heeft de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015 gepresenteerd. De agenda bevat zeven punten waar onderwijsorganisaties het komende jaar werk van willen maken en kan schoolbesturen helpen bij het vormgeven en uitvoeren van hun huisvestingsbeleid.

Pagina's