• Op 1 januari 2015 worden scholen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Dat betekent nogal wat voor de strategische positie van scholen, de benodigde professionaliteit binnen het schoolbestuur...

  • Scholen die lege lokalen willen verhuren aan bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, hoeven daarvoor niet zonder meer een vergoeding te betalen aan hun gemeenten. De Raad van State oordeelde onlangs in een zaak dat voor het vragen van een dergelijke vergoeding strikte voorwaarden gelden.

  • Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang, en Het Klimaatverbond hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een zogenaamde ‘Green Deal Verduurzaming Scholen’ tot stand te brengen. Het doel van de beoogde Green Deal is het op grote schaal versnellen van de realisatie van duurzame schoolgebouwen op basis van budgetneutrale investeringen.

  • Ruimte OK, het kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang, organiseert op 4 november de kennisdag Grip op Kwaliteit. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

  • Ruimte OK, het kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang, organiseert op 4 november de kennisdag Grip op Kwaliteit.  Op de kennisdag, die in Amersfoort wordt georganiseerd, kunnen circa...

  • Bouwstenen voor Sociaal organiseert op 19 juni een bijeenkomst waar gemeenten en scholen in één middag een overzicht  krijgen van alle vastgoedmanagementsystemen die er in de markt te koop. Ook...

  • Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor zowel het onderhoud aan de binnenkant als aan de buitenkant van hun schoolgebouwen. Daarnaast krijgt de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. De Eerste Kamer stemde deze week in met twee wetsvoorstellen die dit regelen.

  • De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. De scholenbouwatlas is een nieuw instrument dat hulp biedt bij het aanpassen van basisscholen en kindercentra. De website geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont inspirerende voorbeelden van verbouwingen. De PO-Raad is betrokken bij de ontwikkeling ervan.

  • Op donderdag 27 maart organiseert Bouwstenen een gratis bijeenkomst rond de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, en dan met name de huisvestingscomponent. Dit onderwerp is relevant voor scholen...

  • Per 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen, van gemeenten naar schoolbesturen overgeheveld. Bent u benieuwd wat er voor u verandert en hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting, verzorgt voor u een landelijk voorlichtingstraject, met onder meer regionale bijeenkomsten en brochures.

Pagina's