• Op dinsdag 25 maart organiseert Bouwstenen voor Sociaal een gratis bijeenkomst rond duurzaam onderhoud en energiebesparing. Deze bijeenkomst kan relevant zijn voor scholen die hun energiekosten...

  • Ruimte-OK, het Kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang, organiseert de komende tijd verschillende kleinschalige bijeenkomsten op onderwijs- en kinderopvanglocaties door het hele land. Tijdens...

  • Ruimte-OK organiseert de komende tijd verschillende kleinschalige bijeenkomsten op onderwijs- en kinderopvanglocaties door het hele land. Tijdens deze 'Leren op locatie'- bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan verschillende thema's op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals het leerklimaat. Schoolbestuurders kunnen zich gratis aanmelden voor een of meer van deze sessies.

  • Het waren drukke debatweken in de Tweede Kamer. Een heel scala aan belangrijke onderwerpen voor het primair onderwijs zijn de revue gepasseerd. Een impressie.

  • Schoolbesturen worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter het wetsvoorstel om die verantwoordelijkheid over te hevelen van gemeenten naar de besturen. Dat werd woensdagavond 12 februari duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting.

  • Renovatie moet een van de manieren zijn waarmee scholen en gemeenten kunnen voorzien in goede schoolgebouwen. In de wet is hiervoor nu niets geregeld. Renovatie moet daarom als huisvestingsvoorziening in de wet worden opgenomen. Daarvoor pleitte Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, donderdag tijdens een rondetafelgesprek over onderwijshuisvesting in de Tweede Kamer.

  • Het kwaliteitskader schoolgebouwen, dat de PO-Raad in samenwerking met Ruimte-OK en de kwaliteitskring huisvesting heeft ontwikkeld, vormde de basis voor het onderzoek naar onderwijshuisvesting dat onderzoeks- en adviesbureau Oberon onlangs heeft uitgevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • De PO-Raad herkent zich in de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over de overheveling van het buitenonderhoud aan schoolgebouwen  en de uitname van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds. De...

  • Een werkgroep van Bouwstenen voor Sociaal heeft een stappenplan opgesteld voor de overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud van scholen per 1 januari 2015.

  • Bouwstenen voor Sociaal, het platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed heeft een publicatie uitgebracht die interessant kan zijn voor schoolbesturen.

Pagina's