• Wat heeft de samenleving straks nodig en hoe kunnen we daarin beter voorzien, met minder geld? Dat is een van de vragen die centraal staat op de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal.

  • Wat kunt op het gebied van huisvestingskwaliteit van anderen leren? Bent u voorbereid op uw verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud? Deze en meer vragen stonden centraal op de eerste Kennisdag van de Stichting Ruimte-OK, het kenniscentrum voor huisvesting rondom kinderopvang en onderwijs. Ruimte-OK kijkt terug op een geslaagde dag.

  • Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) gaat scholen en hun besturen in het hele land voorlichten over de overheveling van het buitenonderhoud.

  • De PO-Raad heeft op 20 november het eerste nummer van haar nieuwe tijdschrift uitgebracht: Het FUNDAMENT: bouwen aan onderwijs. Dit katern staat geheel in het teken van onderwijshuisvesting en verschijnt zo'n drie keer per jaar. In het blad staan nieuws, achtergrondinformatie en praktische tips.

  • Het buitenonderhoud van schoolgebouwen wordt over iets meer dan een jaar overgeheveld van gemeentes naar schoolbesturen. Maar waarom eigenlijk? Hoe zat het ook alweer? Lees het hier.

  • De PO-Raad herkent het beeld van het onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen. De sectororganisatie vindt dat de oplossing vooral ook gezocht moet worden in aanpassingen van het systeem. Door een ingewikkelde verdeling van verantwoordelijkheden en geldstromen wordt het geld nu niet effectief ingezet. De PO-Raad praat al enige tijd met alle partijen om dit structureel op te lossen.

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

Pagina's