• Wat betekent de overheveling van het buitenonderhoud precies voor u als schoolbestuur? U leest het hier.

  • De gemeente Barendrecht en Barendrechtse schoolbesturen hebben onlangs afgesproken dat de gemeente voortaan zorgt voor beheer en onderhoud van de zestien openbaar toegankelijke schoolpleinen. De PO-Raad ziet deze afspraak als een goed voorbeeld van hoe gemeente en schoolbesturen samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de pleinen en hun onderhoud.

  • Om gezond te blijven, hebben we allemaal ook een gezonde leefomgeving nodig. Dit betekent niet alleen rust en groen in de buurt en veilige fietspaden, maar ook frisse lucht buiten, in huis én in de...

  • Op de website van de PO-Raad staat een vernieuwd instrument waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat het gemeentefonds uitkeert aan onderwijshuisvesting. Aan dat instrument is een werkblad...

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs worden begin april benaderd door onderzoeksbureau Oberon voor een onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting. De PO-Raad doet een dringend beroep...

Pagina's