• Schoolbesturen kunnen verschillende cursussen volgen over onderwijshuisvesting. De PO-Raad organiseert deze cursussen samen met de stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) en de...

  • Wat kunt u op het gebied van huisvestingskwaliteit van anderen leren? Hoe geeft u op een professionele manier invulling aan uw werk? Bent u voorbereid op uw verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud? Welke tools kunt u gebruiken om daarbij de regie in handen te houden? Op woensdagmiddag 27 november organiseert Kenniscentrum Ruimte-OK, van onder meer de PO-Raad, haar eerste landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ in Almere.

  • De PO-Raad krijgt signalen van haar leden dat verschillende gemeenten tegen de regels in extra bezuinigen op onderwijshuisvesting. De PO-Raad adviseert schoolbesturen niet mee te gaan in afspraken die gemeenten hierover willen maken.

  • Op 5 december 2013 vindt de najaarsbijeenkomst plaats van Bouwstenen, sectorverbindend platform voor maatschappelijk vastgoed. Veel aandacht wordt besteed aan nieuwe zaken die met scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten zijn ontwikkeld. De PO-Raad is een van de dragende partijen van Bouwstenen. Voorzitter Rinda den Besten spreekt op de bijeenkomst.

  • Scholen in het primair onderwijs kunnen noodzakelijke aanpassingen en onderhoud aan hun gebouwen vaak niet uitvoeren en geen nieuwe scholen laten bouwen omdat gemeenten daarvoor niet genoeg geld willen betalen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Bouwend Nederland. De resultaten bevestigen het beeld dat de PO-Raad al langer heeft en onderstrepen de noodzaak dat de kwaliteit van schoolgebouwen moet worden verbeterd.

  • De Stichting Duurzame Scholen organiseert op 1 november voor de derde keer het congres ‘Zie jij het ook…!? Het congres besteedt veel aandacht aan duurzame oplossingen voor schoolgebouwen en kan...

  • De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om schoolbesturen verantwoordelijk te maken voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Daarmee is gehoor gegeven aan de langgekoesterde wens van de sector om alle onderhoudstaken onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen te brengen.

  • Schoolbesturen krijgen niet al per 1 januari 2014 maar een jaar later de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun schoolgebouwen. Een motie die deze doordecentralisatie met een jaar wilde vervroegen, ketste op 11 juni af in de Tweede Kamer.

  • Wat betekent de overheveling van het buitenonderhoud precies voor u als schoolbestuur? U leest het hier.

  • De gemeente Barendrecht en Barendrechtse schoolbesturen hebben onlangs afgesproken dat de gemeente voortaan zorgt voor beheer en onderhoud van de zestien openbaar toegankelijke schoolpleinen. De PO-Raad ziet deze afspraak als een goed voorbeeld van hoe gemeente en schoolbesturen samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de pleinen en hun onderhoud.

Pagina's