• Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Dat staat volgens het Algemeen Dagblad in de concepttekst voor het regeerakkoord. De PO-Raad maakt zich vooral zorgen over of er überhaupt voldoende leraren overblijven om kinderen het Wilhelmus te kunnen leren.

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder