• Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO constateert in haar Curriculumspiegel 2015 een grote behoefte aan meer en beter maatwerk. Ook heeft het onderwijs meer samenhang nodig in leerlijnen en...

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Uit diverse onderzoeken blijkt dat het voorkomen en bestrijden van taalachterstand op jonge leeftijd tot veel positieve effecten kan leiden. De landelijke en lokale overheid investeren in voorschoolse educatie om alle doelgroepkinderen te bereiken. Deze investeringen zijn het meest effectief als het door loopt naar de basisscholen. Allereerst door middel van een doorlopende leerlijn naar de... Lees verder

 • Thema
  23-12-2014

  Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.

 • Het Netwerk Onderwijsinhoud en - opbrengsten komt vier keer per jaar bijeen. Het Netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende de kwaliteit van het...