• Een nieuwe wet moet het voor schoolbesturen duidelijker maken waarop de Inspectie van het Onderwijs hun scholen beoordeelt. De Eerste Kamer stemde hiertoe dinsdag in met het initiatiefwetsvoorstel Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht van SGP, D66 en CDA.

  • De Onderwijsinspectie moet zich meer gaan gedragen als een 'kritische vriend'. Dat stellen schoolleiders die mee hebben gedaan aan een pilotstudie van de Onderwijsinspectie.

  • Op aandringen van PO-Raad en VO-raad is het initiatiefwetsvoorstel aangepast dat meer vrijheid geeft aan scholen en de taken van de Inspectie van het Onderwijs afbakent. Het parlement krijgt geen bepalende rol meer bij het vaststellen van het nieuwe toezichtskader. De Tweede Kamer wikt en weegt nog of ze zal instemmen met het wetsvoorstel, bleek in een debat hierover.

  • In 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs de regie gekregen over de onderwijspeilingen. Onder de naam Peil.onderwijs zullen externe partijen in opdracht van de onderwijsinspectie de meetinstrumenten voor de peilingen ontwikkelen en de onderzoeken uitvoeren. Met Peil.onderwijs beoogt de Onderwijsinspectie een herontwerp van de onderwijspeilingen, bijvoorbeeld door de bruikbaarheid van de resultaten voor de onderwijspraktijk te verbeteren. 

  • Met het nieuwe schooljaar in aantocht is er vandaag weer volop aandacht in de media voor het effect van de nieuwe wet- en regelgeving rondom de eindtoets, of beter gezegd van het bindende advies van de basisschool.

  • Dagbladen het Nederlands Dagblad en Trouw hebben op woensdag 10 juni aandacht besteed aan de ledenpeiling van de PO-Raad en de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). In Trouw ligt de focus op de twijfel die bij scholen bestaat over de wens van het kabinet om scholen de titels 'goed' of 'excellent' te geven. In het artikel van het Nederlands Dagblad staat het feit dat 56% van de scholen vindt dat de Onderwijsinspectie zich teveel met zaken bemoeit dan ze zou moeten doen, centraal. Ook BNR Nieuwsradio wijdde hier een item aan.

  • Op woensdagmiddag 3 juni kwamen twintig schoolleiders en bestuurders die voorlopen met Vensters PO naar de PO-Raad in Utrecht voor de bijeenkomst 'Regie over de cijfers'. Voordat de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over hoe Scholenopdekaart.nl bijvoorbeeld de lasten kan verlichten, was er een lezing van open data-specialist Paul Suijkerbuijk. Zijn verhaal inspireerde de zaal ten aanzien van de mogelijkheden en maakte de deelnemers ook bewust van wat open data kunnen betekenen voor de maatschappij, voor de school, voor de ouder én voor de leerling. 

Pagina's