• Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond maakt stappen in het verantwoorden over onderwijskwaliteit. Het bestuursbureau gaat samen met de schoolleiders en leraren in gesprek over wat onderwijskwaliteit is voor OPO IJmond.

 • Een ernstige reality-check: het taal- en rekenniveau van onze leerlingen daalt gestaag, en zo ook de prestaties op gebied van cultuureducatie, natuur en techniek. Bovendien neemt de segregatie toe en zijn er flinke niveauverschillen tussen scholen, zo concludeerde de inspectie vorige week in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Er valt nog wel het een en ander te zeggen over de manier waarop de inspectie tot haar conclusies is gekomen, maar de lijn is helder: we moeten aan de bak.

 • Het jarenlang overvragen en onderwaarderen van het primair onderwijs heeft zijn tol geëist. De prestaties van leerlingen blijven geleidelijk dalen, zo blijkt uit de Staat van het Onderwijs. De PO-Raad waarschuwt hier al jaren voor. Toch moet de sector ook kritisch naar zichzelf kijken en de focus terugbrengen, vindt ze.

 • Vandaag hebben 29 scholen in het primair onderwijs het predicaat Excellente School 2016-2018 ontvangen. De PO-Raad feliciteert de scholen en hun schoolbesturen met het behalen van het predicaat.

 • Zeven schoolbesturen uit de regio Noord-Holland hebben, in samenwerking met de iPabo Amsterdam-Alkmaar, een kwaliteitsagenda opgesteld. Hierin schetsen zijn ontwikkelingen die zij zien voor het kind, de leraar, de leraar in opleiding en de professionele gemeenschap. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam de kwaliteitsagenda op donderdag 6 oktober in ontvangst.

 • Het geven van kwalitatief onderwijs is een teamprestatie. En de enige manier waarop die teamprestatie geleverd kan worden, is door de dialoog met elkaar aan te gaan. Om die reden kwamen alle geledingen binnen het primair onderwijs op woensdag 23 maart samen in Lunteren om van elkaar te leren. Een verslag van het plenaire gedeelte van de dag.

 • De begroting voor het primair onderwijs 2016 bouwt voort op eerder gemaakte afspraken. Om leerlingen optimaal op hun toekomst voor te bereiden, roept de PO-Raad het kabinet echter op een samenhangende toekomstvisie uit te werken over de ontwikkeling van kinderen. Die ontbreekt nu waardoor te veel aan losse knoppen wordt gedraaid en beleid wordt gestapeld.

 • Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.

 • Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad is enthousiast dat alle basisscholen en speciale scholen in Utrecht een voldoende van de inspectie hebben gekregen. “Een fantastisch resultaat voor een grote stad. Want daar is doorgaans niet de gemakkelijkste populatie en Utrecht is ook nog eens een groeistad met veel nieuwe kinderen.”

 • Onderwerp
  22-12-2014

  Kwaliteit van onderwijs in krimpende regio's is een belangrijk thema. Een krimpende school is een complexe omgeving. Leerkrachten geven les aan combinatieklassen met leerlingen van verschillende niveaus. Dat vraagt veel van het aanpassingvermogen van de leerkracht en de werkdruk wordt hoog. Daardoor komt de kwaliteit onder druk te staan.

Pagina's