• Voor het komend jaar organiseren wij voor medewerkers kwaliteitszorg een drietal studiedagen, en wel op donderdag 13 december 2012, vrijdag 1 maart 2013 en dinsdag 11 juni 2013. De bijeenkomsten...

  • Voor het komend jaar organiseren wij voor medewerkers kwaliteitszorg een drietal studiedagen, en wel op donderdag 13 december 2012, vrijdag 1 maart 2013 en dinsdag 11 juni 2013. De bijeenkomsten...

  • Voor het komend jaar organiseren wij voor medewerkers kwaliteitszorg een drietal studiedagen, en wel op donderdag 13 december 2012, vrijdag 1 maart 2013 en dinsdag 11 juni 2013. De bijeenkomsten...

  • 17.00 – 18.30 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur)Studio Dudok, Hofweg 1a Den Haag Wat wordt de koers binnen het onderwijs de komende jaren? Kan dit worden vastgelegd in een Nationaal Onderwijsakkoord?...

  • Mede namens het primair onderwijs heeft de Stichting van het Onderwijs een brief gestuurd aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateurs. In de brief vragen de voorzitters van PO-Raad, andere...

  • Zaterdag 22 september besteedt de Volkskrant veel aandacht aan het primair onderwijs. Op de voorpagina een bericht over volle klassen, op pagina 7 een reportage vanuit een klas met 37 leerlingen in...

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht over het vernieuwde toezichtkader op het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van...

  • In een brief geeft de PO-Raad alle fractievoorzitters een aantal speerpunten mee om het primair onderwijs in de gelegenheid te stellen de komende jaren kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen...

  • Jelle Kaldewaij wordt per 1 december 2012 directeur van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Hij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en inrichting van de...

  • Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt vanaf 2014 bij ongewijzigd beleid echter te maken met een korting op de lumpsum van ruim € 57...

Pagina's