• De PO-Raad heeft met 3 werknemersorganisaties in het primair onderwijs (CNV Onderwijs, FvOv en AVS) een open brief verstuurd over de toekomst van de sector. Het primair onderwijs loopt het risico...

  • Meerdere partijen blijken een korting op Passend onderwijs in te boeken. Ook willen verschillende partijen bezuinigen op de regeling voor impulsgebieden. Dit blijkt uit de doorrekening van de...

  • De Onderwijsraad heeft 27 augustus het advies 'Verder met burgerschap in het onderwijs' aangeboden aan minister van Bijsterveldt. De PO-Raad steunt de aanbevelingen van de raad en vraagt de...

  • Schoolbesturen in het speciaal onderwijs kunnen kiezen volgens welke indicatoren ze worden beoordeeld op het kwaliteitsaspect 'leerlingenzorg'. Na overleg met de PO-Raad biedt de inspectie dit...

  • Ouders zijn kritisch op het Nederlandse onderwijs, maar geven de basisschool van hun eigen kind nog wel een ruime voldoende (gemiddeld 6,8). Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het maandblad ...

  • Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli de oprichting van een Nationaal Regieorgaan...

  • Op 6 juli ontvingen de eerste 31 studenten van de academische pabo hun diploma's. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad feliciteerde ze daarmee en heette ze van harte welkom in de sector primair...

  • Het speciaal basisonderwijs maakt belangrijke slagen met het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Meer scholen stellen een taal- of rekenbeleidsplan op en ze besteden meer tijd aan de...

  • Op 29 juni jl. boden de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad hun gezamenlijke advies "Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!" aan staatssecretaris Zijlstra aan. De PO-Raad waardeert het...

  • In het nieuwe schooljaar gaat de PO-Raad een aantal activiteiten starten rond het thema: 'Sturen op Onderwijskwaliteit' . Eén van de doelen is om een werkkader te ontwikkelen, dat besturen kan...

Pagina's