• Scholen in Caribisch Nederland hebben sinds 2010 ‘grote vooruitgang’ geboekt. Dat schrijven ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Vrijwel alle scholen van primair tot hoger onderwijs hebben het niveau basiskwaliteit bereikt.

 • Thema
  01-08-2018

  Leerlingen verdienen goed onderwijs en schoolbesturen hebben hiervoor de volle verantwoordelijkheid. Dagelijks werken zij hier dan ook hard aan en proberen ze met hun scholen hun onderwijs steeds weer verder te verbeteren. Dat kan nergens ter wereld op zoveel manieren als in Nederland. Wij kennen ‘vrijheid van onderwijs’ waarbij scholen en hun besturen zelf mogen bepalen hoe ze hun onderwijs organiseren. Tegelijkertijd is er ook sturingsdruk van overheid en samenleving, veelal ingegeven door incidenten. Dat leidt tot allerlei normen, wetten en quota. Lees verder

 • Met het bereiken van een klimaatakkoord werd deze week een eerste stap gezet in het toewerken naar energieneutrale schoolgebouwen. Een van de doelstellingen in het klimaatakkoord is namelijk om 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen te verduurzamen. Door schoolgebouwen energieneutraal te maken wordt niet alleen geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit, maar draagt ook het onderwijs bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde.

 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond maakt stappen in het verantwoorden over onderwijskwaliteit. Het bestuursbureau gaat samen met de schoolleiders en leraren in gesprek over wat onderwijskwaliteit is voor OPO IJmond.

 • Een ernstige reality-check: het taal- en rekenniveau van onze leerlingen daalt gestaag, en zo ook de prestaties op gebied van cultuureducatie, natuur en techniek. Bovendien neemt de segregatie toe en zijn er flinke niveauverschillen tussen scholen, zo concludeerde de inspectie vorige week in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Er valt nog wel het een en ander te zeggen over de manier waarop de inspectie tot haar conclusies is gekomen, maar de lijn is helder: we moeten aan de bak.

 • Het jarenlang overvragen en onderwaarderen van het primair onderwijs heeft zijn tol geëist. De prestaties van leerlingen blijven geleidelijk dalen, zo blijkt uit de Staat van het Onderwijs. De PO-Raad waarschuwt hier al jaren voor. Toch moet de sector ook kritisch naar zichzelf kijken en de focus terugbrengen, vindt ze.

 • Vandaag hebben 29 scholen in het primair onderwijs het predicaat Excellente School 2016-2018 ontvangen. De PO-Raad feliciteert de scholen en hun schoolbesturen met het behalen van het predicaat.

 • Zeven schoolbesturen uit de regio Noord-Holland hebben, in samenwerking met de iPabo Amsterdam-Alkmaar, een kwaliteitsagenda opgesteld. Hierin schetsen zijn ontwikkelingen die zij zien voor het kind, de leraar, de leraar in opleiding en de professionele gemeenschap. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam de kwaliteitsagenda op donderdag 6 oktober in ontvangst.

 • Het geven van kwalitatief onderwijs is een teamprestatie. En de enige manier waarop die teamprestatie geleverd kan worden, is door de dialoog met elkaar aan te gaan. Om die reden kwamen alle geledingen binnen het primair onderwijs op woensdag 23 maart samen in Lunteren om van elkaar te leren. Een verslag van het plenaire gedeelte van de dag.

 • De begroting voor het primair onderwijs 2016 bouwt voort op eerder gemaakte afspraken. Om leerlingen optimaal op hun toekomst voor te bereiden, roept de PO-Raad het kabinet echter op een samenhangende toekomstvisie uit te werken over de ontwikkeling van kinderen. Die ontbreekt nu waardoor te veel aan losse knoppen wordt gedraaid en beleid wordt gestapeld.

Pagina's