• Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.

  • Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad is enthousiast dat alle basisscholen en speciale scholen in Utrecht een voldoende van de inspectie hebben gekregen. “Een fantastisch resultaat voor een grote stad. Want daar is doorgaans niet de gemakkelijkste populatie en Utrecht is ook nog eens een groeistad met veel nieuwe kinderen.”

  • Het Netwerk Onderwijsinhoud en - opbrengsten komt vier keer per jaar bijeen. Het Netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende de kwaliteit van het...

  • De PO-Raad is ingenomen met de impuls Muziekonderwijs die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met private partijen aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. De impuls biedt het primair onderwijs de mogelijkheid om op hun eigen manier de brede vorming voor de leerlingen meer inhoud te geven. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dit is een mooie handreiking aan onze scholen om zowel kwaliteit als kwantiteit van ons muziekonderwijs te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dat ook een gunstig effect heeft op de leerprestaties van kinderen.”

  • De PO-Raad is trots op uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van het basisschooladvies. Er zijn de afgelopen jaren discussies gevoerd over het schooladvies, maar uit dit rapport blijkt dat basisscholen het schooladvies zeer serieus nemen en dat ze goede adviezen geven. Natuurlijk ziet de inspectie ook ruimte voor verbetering. Die aanbevelingen neemt de PO-Raad mee in een handreiking over het opstellen van een passend schooladvies. Deze handreiking komt rond half oktober beschikbaar.

  • Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in RTL Nieuws (6 oktober 2014, 19.30 uur, RTL4) over de problemen voor scholen met de toestroom van asielkinderen. De scholen moeten zorg, gespecialiseerde hulp en goed onderwijs regelen voor de leerlingen, terwijl ze slecht heel kort van te voren weten dat er leerlingen komen en hoeveel leerlingen er komen. De nieuwrubriek laat ook mensen van basisschool de Verrekijker uit Katwijk aan het woord over hun zorgen.

  • Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De PO-Raad zet haar schouders eronder om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te maken.

  • De kwaliteit van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leraar. Het is daarom essentieel dat schoolbesturen een goed inzicht hebben in de kwaliteiten van hun leerkrachten. Om dit inzicht te verkrijgen, gebruiken veel scholen observatie-instrumenten die de didactische vaardigheden van leraren in beeld brengen. De PO-Raad heeft een vragenlijst opgesteld om inzicht te verkrijgen in instrumenten die al worden gebruikt en in de behoefte die er is. De PO-Raad roept zowel bestuurders, schoolleiders en P&O’ers daarom op de vragenlijst in te vullen. Doet u mee?

  • In de media en politiek is de laatste tijd volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen en de PO-Raad is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp. De PO-Raad besteedt hier onder meer via de serie 'Het jonge kind' aandacht aan. In dit verhaal vertelt Roosje Verhees hoe zij haar werk als manager bij Nulvier Kinderopvang combineert met haar werk als manager 0-12 jaar op het bestuurskantoor van Stichting Prodas. Die combinatie brengt voordelen voor de kinderen en leerlingen met zich mee.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de afspraken die hij met de PO-Raad heeft gemaakt om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. In juli bereikten ze daarover al een akkoord: het Bestuursakkoord Primair Onderwijs.

Pagina's