• Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben vandaag afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren.

  • De overheid moet bij haar leest blijven als het gaat om toezichthouden op de kwaliteit van het onderwijs. Zij is ervoor verantwoordelijk dat scholen van basiskwaliteit zijn, maar moet geen labels als ‘goed’ of ‘excellent’ aan scholen willen hangen, stelde de Tweede Kamer woensdag in een debat. Kwaliteit is te complex om in dergelijke predicaten te vangen, vindt ze.

  • De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over de stijgende kwaliteit van het primair onderwijs in Caribisch Nederland. Leraren, schoolleiders, bestuurders, leerlingen en ouders hebben met grote inzet en betrokkenheid ervoor gezorgd dat de onderwijskundige situatie in Caribisch Nederland er beter voor staat dan in 2010.

  • Volgens voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad is de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs mede door de aanpak van de PO-Raad voor risicoscholen verbeterd. Dat schrijft dagblad Trouw in een artikel over de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. 

  • De PO-Raad heeft de voor haar leden belangrijkste gegevens uit het rapport over de staat van het onderwijs op een rij gezet. De samenvatting die wij hier bieden, beoogt het lijvige rapport van de Inspectie van het Onderwijs toegankelijk te maken en tegelijkertijd aan te zetten tot raadpleging van het oorspronkelijke document, op die specifieke onderdelen waar deze samenvatting de nieuwsgierigheid losmaakt.

  • Het netwerk Onderwijsinhoud en –opbrengsten komt in 2014 op de volgende momenten bijeen: Donderdag 22 mei van 10.00 – 13.00 uur Vrijdag 12 september van 10.00 – 13.00 uur Donderdag 13 november van...

  • De PO-Raad is trots op de verbeteringen in het primair onderwijs en vooral op de 'spectaculaire verbetering' in het speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze ontwikkelingen woensdag 16 april gepresenteerd in het Onderwijsverslag 2012/2013. Om verdere verbeteringen mogelijk te maken, wil de PO-Raad afspraken maken met de vakbonden in een nieuwe cao en met het ministerie van OCW in een bestuursakkoord.

  • PO-Raad kan zich vinden in de aanbevelingen van de Onderwijsraad, zoals verwoord in het advies ‘Voorkomen Draaideurconstructie’. De Onderwijsraad adviseert om schoolbesturen die van de minister een aanwijzing hebben gekregen wegens wanprestatie (op dit moment geen in het primair onderwijs) niet in de gelegenheid te stellen om een nieuwe school te stichten met geld van de overheid.

  • In regio's waar de toetsen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) van Cito een rol spelen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, is soms verwarring ontstaan doordat de normering...

  • 36 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kregen op maandag 13 januari het predicaat 'Excellente school 2013' uit handen van minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sander Dekker. De PO-Raad feliciteert de scholen en hun schoolbesturen van harte met het predicaat.

Pagina's