• De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat Nederland serieus naar de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs moet kijken. Dat staat in het rapport 'Naar een lerende...

  • De PO-Raad onderschrijft het pleidooi van de Onderwijsraad voor een brede opvatting van onderwijskwaliteit. Gelukkig laten de recente inspectiecijfers tot op heden zien dat de toegenomen aandacht voor taal en rekenen niet ten koste is gegaan van de andere vakken.

  • De PO-Raad doet graag mee aan het debat over het stimuleren van toptalent in het onderwijs. De organisatie wil staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zo helpen bij het maken van reële plannen om leerlingen die het al goed doen, te stimuleren om nog beter te presteren.

  • De PO-Raad vindt het goed dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) scholen in het primair onderwijs gaat stimuleren meer en betere les te geven in Engels. De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een basis leggen voor deze taal. Wel vindt ze dat het onderwijsveld moet meedenken over de manier waarop scholen dat het beste kunnen ondersteunen.

  • Na honderd dagen in het zadel als voorzitter van de PO-Raad heeft Rinda den Besten er nieuwe ambities bij: Korte metten maken met de negativiteit over het onderwijs. ,,We zullen laten zien wat we doen en reëel zijn over wat wel en niet kan. En we mogen ook gewoon een keer trots zijn.’’

  • Uit vele internationale bronnen (OESO, PIRLS, TIMSS) weten we dat het Nederlandse primair onderwijs bovengemiddeld presteert. Dat blijkt opnieuw uit het nieuwste rapport van de OESO. Op 25 juni publiceerde de OESO de nieuwe editie van Education at a Glance (2013), waarin het Nederlandse onderwijs internationaal wordt vergeleken met onderwijsstelsels in landen over de hele wereld.

  • Vanaf september 2013 zullen er binnen het project Sturen op Onderwijskwaliteit weer nieuwe visitatietrajecten starten in het kader van de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Er is nog een aantal...

  • De Inspectie van het Onderwijs gaat onderzoeken wat de kwaliteit is van het schooladvies. De PO-Raad is van mening dat een dergelijk onderzoek nuttig kan zijn voor scholen die de kwaliteit van dat schooladvies verder willen verbeteren.

  • Op 20 maart 2013 heeft een project van ZML school De Kom   en   basisschool De Laak in Wamel,  Gelderland de Nationale Onderwijsprijs in de wacht gesleept. De PO-Raad feliciteert beide scholen en...

  • Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) heeft besloten om de eindtoetsgegevens niet openbaar  te maken hangende het bezwaar dat  leden van de PO-Raad tegen de openbaarmaking hebben gemaakt....

Pagina's