• De PO-Raad is geschokt dat een journalist van NRC Handelsblad een deel van de opgaven van de Cito-Eindtoets van volgende week in handen heeft gekregen. Het is in het belang van de leerlingen dat...

  • De PO-Raad is op zoek naar uw mening over 'toetsing op maat'. De afgelopen periode hebben we verschillende geluiden gehoord over de eindtoets in het primair onderwijs en de mogelijkheid om deze...

  • Naar aanleiding van een Kamerdebat over de wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en herhaaldelijke vragen van de PO-Raad over de beoordeling van de eindopbrengsten, heeft de Inspectie...

  • Scholen in het PO en SO besteden steeds meer aandacht aan goed taal- en rekenenonderwijs. De inspanningen van scholen zijn bovendien terug te zien in de leerlingprestaties: de taal- en...

  • De Tweede Kamer heeft deze week een motie van Harm Beertema (PVV) aanvaard die was ingediend bij de behandeling van de OCW-begroting 2013. De motie roept de regering op om te voorkomen dat er door...

  • Naar verwachting is Kete Kervezee op eerste kerstdag te horen in het radioprogramma 'Met het oog op morgen'. Ze praat daarin over het Finse onderwijs en over de komst van Pasi Sahlberg naar...

  • Via een diner pensant met schoolbestuurders uit het primair onderwijs willen de PO-Raad met Sahlberg Finse lessen spiegelen aan Nederlandse bestuurlijke dilemma’s en kansen. De kleinschalige opzet...

  • Donderdagavond 17 januari 2013 organiseert de PO-Raad een diner pensant met Pasi Sahlberg. Pasi Sahlberg is Directeur Generaal van CIMO (Centre for International Mobility and Cooperation) bij het...

  • De PO-Raad is positief over de resultaten van de internationale onderzoeken naar taal, rekenen en natuuronderwijs (PIRLS en TIMSS). De Nederlandse leerlingen scoren goed. Het primair onderwijs...

  • De PO-Raad is van mening dat het techniekonderwijs op de basisschool meer aandacht verdient en staat dan ook positief tegenover het voorstel van de VVD en de PvdA om meer aandacht aan...

Pagina's