• De onderwijskwaliteit in Nederland moet omhoog, want het onderwijssysteem is toe aan groot onderhoud. De coronacrisis heeft het belang van onderwijs eens en te meer duidelijk gemaakt. En een nieuwe...

 • Krijgt het primair onderwijs onvoldoende geld? Of kan de sector niet met geld omgaan? Of allebei? Het vereenvoudigen van de bekostiging moet helpen om de inkomsten beter te voorspellen. Maar is het...

 • De discussie over schaalgrootte in het onderwijs brengt altijd emoties met zich mee, constateert Den Besten tijdens Onderwijspoort. Ze daagt de zaal uit het gesprek hierover met elkaar aan te gaan: ,,Onderwijskwaliteit staat voor de PO-Raad op nummer één in deze discussie. Wat betekent schoolgrootte en bestuursgrootte voor de kwaliteit van onderwijs?''

 • Op maandag 28 oktober 2019 organiseert de PO-Raad Onderwijspoort in Nieuwspoort, Den Haag. In Onderwijspoort gaat de PO-Raad in gesprek met de politiek, bestuurders en sociale partners. Dit keer is het thema: Heilige HuisjesMaandag 28 oktober 2019
  Nieuwspoort, Lange Poten 10
  2511 CL, Den Haag Start: 15.00 uur
  Het inhoudelijke programma duurt tot 17.15 uur, waarna er tijd is voor een borrel. Bij vragen kunt u contact opnemen met Tess van Genderen, via t.vangenderen@poraad.nl of via 06-52853753.

 • Een beter loongebouw en carrièreperspectief, het schrappen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en meer diversiteit in lerarenteams. Een greep uit de ideeën die door politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld werden geopperd tijdens Onderwijspoort. De PO-Raad organiseerde het debat om, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, stil te staan bij een belangrijk vraagstuk: hoe behouden en krijgen we de beste leraren voor de klas?

 • ,,Ik hoop dat het advies van platform Onderwijs2032 vooral een reden is voor een brede discussie over het onderwijsbestel", dat stelde Kamerlid Van Meenen (D66) tijdens Onderwijspoort op 12 november 2015. Op de bijeenkomst gingen politici, beleids- en opiniemakers en vertegenwoordigers van het veld met elkaar in gesprek over 'Leraar en school op weg naar 2032'.

 • Tijdens de Onderwijspoort Vijf jaar na Dijsselbloem discussiëren politiek en onderwijsveld stevig over de rol van de overheid en van ‘het veld’ zelf. De overheid bepaalt het Wat in het onderwijs en...

 • De PO-Raad, VO-raad en Algemene Vereniging Schoolleiders nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en andere geïnteresseerden van harte uit om...

 • De PO-Raad, VO-raad en Algemene Vereniging Schoolleiders nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en andere geïnteresseerden van harte uit om donderdag 13 november aanwezig te zijn bij De Onderwijspoort. Thema is 'Vijf jaar na Dijsselbloem'.

 • Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP, dat de VO-raad samen met de PO-Raad en de AVS woensdag 2 april organiseerde, zijn schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog.

Pagina's