• Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van D66’er Paul van Meenen, waarin wordt gestreefd naar minder lesuren per week voor leraren in het primair onderwijs. Dit zou leraren de tijd en ruimte moeten geven om zich te verbeteren, verbreden en verdiepen, aldus de Kamer.

  • Ronduit Onderwijs in Alkmaar organiseert op woensdagochtend 16 september 2015 een Rondetafelgesprek over onderwijsvernieuwing met behulp van ICT. Centrale vragen zijn: • Hoe organiseer je bovenschools voor alle basisscholen een onderwijsvernieuwing met een elektronische leeromgeving? • Wat zijn de mogelijkheden, kansen maar ook bedreigingen en valkuilen?

  • Bent u graag met onderwijsvernieuwing bezig? Wilt u samen met andere vernieuwers en veranderaars in het onderwijs werken aan uw eigen vraagstuk en zo uw netwerk en kennis over onderwijsvernieuwing...

  • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2015 is er een hausse aan moties ingediend en aangenomen. In deze lobby-update een reactie op de aangenomen moties.

  • De Tweede Kamer blijft doorgaan met debatteren over wat wel en niet in de klas ter sprake moet worden gebracht, zegt voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten in dagblad Trouw van woensdag 10 september. De krant maakte een rondgang langs ‘prominenten in de onderwijswereld’, met de vraag wat er sinds de publicatie van het rapport-Dijsselbloem in 2008 is veranderd. 

  • Wat is er terecht gekomen van de aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem? En goede medezeggenschap, hoe regel je dat? De nieuwe podium geeft antwoord op die en meer vragen. Lees podium nu.