• Op woensdag 22 juni debatteert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het rapport De Staat van het Onderwijs. In de aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad een brief naar de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd, waarin ze haar zorgen uit over de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs.

  • Wanneer op scholen een cultuur heerst waarin leraren intrinsiek nieuwsgierig zijn naar de resultaten van hun handelen, gaat de kwaliteit van de school omhoog. Dat is één van de bevindingen van het...

  • Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.