• “Tien procent van de scholen gebruikt een methode of leerlijn voor kunstzinnige oriëntatie. De prestaties van leerlingen op deze scholen zijn beter dan op scholen die geen methode gebruiken”.  ...

  • Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO constateert in haar Curriculumspiegel 2015 een grote behoefte aan meer en beter maatwerk. Ook heeft het onderwijs meer samenhang nodig in leerlijnen en...

  • Thema
    23-12-2014

    Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.