• Op 13 november 2013 vindt in congrescentrum De Werelt te Lunteren De Kennisparade plaats. Via interactieve workshops en creatieve voorstellingen maakt de bezoeker kennis met de opbrengsten van praktijkgericht onderwijsonderzoek aan de hand van thema’s als omgaan met verschillen, inzet van (digitale) leermiddelen, nieuwe onderwijsconcepten en professionalisering en de lerende organisatie. Tijd: 9:45 uur - 15:30 uur Locatie: De Werelt, Lunteren

  • Hoe kan ik excellente leerlingen bij taal en rekenen extra uitdagen? Hoe differentieer ik binnen mijn lessen? Zoekt u, op basis van praktijkgericht onderzoek, ook antwoord op deze en soortgelijke vragen om het onderwijs in uw school te verbeteren? Kom dan op woensdag 13 november 2013 naar de conferentie van de PO-Raad, APS, CPS, KPC Groep, en VO-raad.

  • In de zomer van 2012 heeft het ministerie van OCW besloten tot de oprichting van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO is ingesteld om de afstand tussen wetenschappelijk...

  • Bruikbare kennis voor de onderwijspraktijk kan het beste ontstaan in situaties waarin wetenschappelijk onderzoekers en docenten uit de praktijk lokaal samenwerken. Dat concluderen dr. Jules Pieters...

  • Tijdens deze kennisconferentie wordt de verbinding gelegd tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas. Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in...

  • Tijdens deze kennisconferentie wordt de verbinding gelegd tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas. Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in...

  • Jelle Kaldewaij wordt per 1 december 2012 directeur van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Hij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en inrichting van de...

  • Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli de oprichting van een Nationaal Regieorgaan...

  • Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking...

  • Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS, CPS en KPC Groep) vanuit OCW middelen om onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit te voeren op een zestal onderwijsthema's. De...

Pagina's