• Hoe pak je als schoolbestuurder en lid van de (G)MR de regie op onderwijskwaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de ontwikkelgroep die de PO-Raad organiseert. In de ontwikkelgroepen werken schoolbestuurder en lid van de (G)MR samen aan een effectief samenspel om zo de regie te voeren op onderwijskwaliteit. Samen met een lid van de (G)MR deelnemen aan de ontwikkelgroepen?

  • Hoe pak je als schoolbestuurder en toezichthouder de regie op onderwijskwaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de nieuwe ontwikkelgroep die de PO-Raad en de VTOI-NVTK organiseert in het najaar van 2019. In de ontwikkelgroep werken schoolbestuurder en toezichthouder samen aan een effectief samenspel om zo de regie te voeren op onderwijskwaliteit. Samen met een toezichthouder deelnemen aan de ontwikkelgroepen?

  • Bert Nelissen is schoolbestuurder van INNOVO en voorzitter van de Bestuurdersvereniging PO. De bestuurdersverenigingen van het primair en voortgezet onderwijs werkten samen met de VO-academie aan een set professionaliseringsthema’s voor het funderend onderwijs. Wat zijn belangrijke professionaliseringsthema’s waar bestuurders over moeten nadenken?

  • Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen die zij samen met de AVS en VTOI-NVTK organiseert. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.

  • Hoe pak je als schoolbestuurder en toezichthouder de regie op onderwijskwaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de ontwikkelgroepen die de PO-Raad en de VTOI-NVTK organiseren. In de ontwikkelgroepen werken schoolbestuurder en toezichthouder samen aan een effectief samenspel om zo de regie te voeren op onderwijskwaliteit. Samen met een toezichthouder deelnemen aan de ontwikkelgroepen?

  • Hoe pak je als schoolbestuurder en schoolleider de regie op onderwijskwaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de ontwikkelgroepen die de PO-Raad en de AVS organiseren. Schoolbestuurder en schoolleider werken samen aan de verbetering van het samenspel en de samenwerking op het gebied van onderwijskwaliteit. Samen met een schoolleider deelnemen aan de ontwikkelgroepen?