• Ze maakt zich ‘een beetje zorgen’ als ze onderwijsmensen hoort zeggen dat ze in de crisis goede dingen leerden en die willen vasthouden. Want dat impliceert volgens bestuurder Helma van der Hoorn dat de basis blijft zoals die was. “Maar de koevoet moet ertussen. We moeten niet door naar een nieuwe status quo, maar blíjven ontwikkelen nu. Van mij had die crisis nog wel langer mogen duren.”

  • Op 14 en 15 november 2014 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de 6e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)...

  • Bruikbare kennis voor de onderwijspraktijk kan het beste ontstaan in situaties waarin wetenschappelijk onderzoekers en docenten uit de praktijk lokaal samenwerken. Dat concluderen dr. Jules Pieters...

  • Tijdens deze kennisconferentie wordt de verbinding gelegd tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas. Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in...

  • Jelle Kaldewaij wordt per 1 december 2012 directeur van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Hij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en inrichting van de...

  • Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli de oprichting van een Nationaal Regieorgaan...

  • Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking...

  • Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS, CPS en KPC Groep) vanuit OCW middelen om onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit te voeren op een zestal onderwijsthema's. De...

  • Wanneer: Woensdag 18 april, 14.00 – 16.30 uur Locatie: CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Plotterweg 30, 3821 BB Amersfoort Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS,...

  • Per 1 januari 2012 treden drie nieuwe leden toe tot de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO), waaronder dhr. drs. Jonne Gaemers van Scholengroep Tabijn in Noord-Holland, lid van de PO...

Pagina's