• Op 14 en 15 november 2014 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de 6e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)...

  • Bruikbare kennis voor de onderwijspraktijk kan het beste ontstaan in situaties waarin wetenschappelijk onderzoekers en docenten uit de praktijk lokaal samenwerken. Dat concluderen dr. Jules Pieters...

  • Tijdens deze kennisconferentie wordt de verbinding gelegd tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas. Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in...

  • Jelle Kaldewaij wordt per 1 december 2012 directeur van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Hij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en inrichting van de...

  • Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli de oprichting van een Nationaal Regieorgaan...

  • Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking...

  • Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS, CPS en KPC Groep) vanuit OCW middelen om onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit te voeren op een zestal onderwijsthema's. De...

  • Wanneer: Woensdag 18 april, 14.00 – 16.30 uur Locatie: CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Plotterweg 30, 3821 BB Amersfoort Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS,...

  • Per 1 januari 2012 treden drie nieuwe leden toe tot de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO), waaronder dhr. drs. Jonne Gaemers van Scholengroep Tabijn in Noord-Holland, lid van de PO...

  • De PO-Raad heeft dit jaar weer beschikking gekregen over middelen voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in de sector primair onderwijs. Hier leest u meer over de 13 projecten, die zijn...

Pagina's