• Net als in 2009 heeft de PO-Raad in 2010 de beschikking gekregen over een gedeelte van de middelen die bestemd zijn voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs. De...

  • De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) nodigt wetenschappers uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de nieuwe subsidies 'Taal in het primair onderwijs'. Er zijn subsidies...

  • De LPC (Landelijke Pedagogische Centra APS, CPS en KPC Groep) gaan in het kader van de subsidie die zij van OCW ontvangen in 2012 onderzoeken uitvoeren op het gebied van een aantal onderwijsthema’s...

  • De drie Landelijke Pedagogische Centra (APS, CPS en KPC Groep) gaan gezamenlijk met besturen kennis ontwikkelen over hoe bestuurlijk en onderwijskundig handelen hun onderwijsopbrengsten kunnen...

  • Op 1 april was de sluitingstermijn voor de vooraanmeldingen van de SLOA-regeling 2011. De PO-Raad heeft van tachtig besturen een aanvraag ontvangen. Op dit moment buigt een externe organisatie,...

  • Onlangs nam Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, een informatie- en interventiecanon voor opbrengstgericht werken in het primair onderwijs in ontvangst. Deze producten zijn opbrengsten van het...

  • Als vertegenwoordiger van de sector ontvangt de PO-Raad sinds 2009 jaarlijks middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de...

Pagina's