• De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.

 • Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten ouders voortaan altijd toestemming geven voor het zogeheten handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel dat dit regelt.

 • De Tweede Kamer beslist vandaag over een wetsaanpassing die regelt dat ouders altijd toestemming moeten geven voor een zorgplan, het zogeheten handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De PO-Raad, VO-raad én Raad van State vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden op inhoud, maar zien geen meerwaarde in het voorstel boven de huidige regels. 

 • Betrek ouders op inhoud, maar laat het eindoordeel over de invulling van extra hulp in de klas over aan de experts op school. Daarvoor pleitten de PO-Raad en VO-raad vandaag in een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over het wetsvoorstel van de PvdA om het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp) afhankelijk te maken van instemming van ouders.

 • Is het wettelijk verplicht om aan het einde van groep 6 een indicatie te geven voor advies vo of moet dit alleen bij kinderen waarvoor een OPP is opgesteld?

  Het antwoord op deze vraag is: nee. Er bestaat geen wettelijke verplichting om leerlingen in groep 6 al een indicatie te geven van het mogelijke uitstroomprofiel. Desalniettemin adviseert de PO-Raad wel om beleid te maken op de wijze waarop het uitstroomadvies wordt gecommuniceerd (en het bijbehorende tijdpad). Om conflictsituaties te voorkomen kan het wenselijk zijn om eind groep 6 al te starten met een voorlopige inschatting, om zodoende de verwachtingen van ouders te reguleren.

  Met betrekking tot het OPP ligt het anders. Daar schrijft de wetgeving inderdaad voor om een uitstroomniveau te beschrijven. Zie de publicatie Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. : https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ontwikkelings...

 • Met de start van Passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Scholen en hun besturen in kunnen tot 10 september laten weten wat zij vinden van de plannen om ouders in instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Daartoe heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een digitale internetconsultatie geopend.

 • Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

Pagina's