• Nog altijd staan regels in de weg voor scholen en opvangcentra om samen te werken in een Integraal Kindcentrum. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

  • Nederland is één van de weinige landen in West-Europa waar kinderen pas op vierjarige leeftijd samen naar school gaan. Grote kans dat ik met deze eerste zin al uw irritatie heb gewekt. Hoezo ‘pas’? Wil de PO-Raad de leerplicht nóg eerder in laten gaan? Laat die peuters toch met rust!

  • De vijf grote landelijke organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, de gemeenten én de PO-Raad vragen een nieuw kabinet om voor alle kinderen tot vier jaar zestien uur per week gratis toegang tot een voorschoolse voorziening te regelen. Vandaag presenteerden zij hun gezamenlijke voorstel voor een tekst in het regeerakkoord. 

  • Als je kinderen gelijke kansen wil bieden, is samenwerking tussen ouders, kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en gemeenten essentieel. Daarom streven Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG naar meer verbinding tussen partijen om zo een integrale pedagogische aanpak voor alle kinderen te realiseren. Met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en welzijn.