• Door een uitspraak van de Hoge Raad wordt het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen niet langer als overheidshandelen gezien. Hierdoor valt het openbaar onderwijs binnen het bereik van de btw. Het openbaar onderwijs kan echter gebruikmaken van de onderwijsvrijstelling voor btw.

  • Op donderdag 31 januari en 14 februari 2019 organiseren de VO-raad en PO-Raad gezamenlijk kennisbijeenkomsten over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Tijdens deze bijeenkomsten op de hoogte gebracht van de veranderingen die deze wet voor het openbaar onderwijs met zich meebrengt.

  • In navolging van de Tweede Kamer schaart ook de Eerste Kamer zich achter het voorstel om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare scholen structureel te bekostigen. Dat bleek op 14 februari uit de stemming over het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA, CU en CDA.

  • In de week van 20 maart organiseert Verus de Week van de Hoop. Ook profielorganisatie VOS/ABB organiseert een landelijke campagneweek in deze week, namelijk de School!Week.

  • Met de zomervakantie binnen handbereik kondigde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vorige week per Kamerbrief nog een aantal aanpassingen in de wet aan die de positie van het openbaar en het bijzonder onderwijs verder met elkaar in lijn moeten brengen. Ook deden PvdA en ChristenUnie een voorstel om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen voortaan structureel te bekostigen. 

  • Is de Wwz ook van toepassing op het openbaar onderwijs?

    De grootste delen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaan over de veranderingen van het Burgerlijk Wetboek. Deze onderdelen, zoals de ketenbepaling, het ontslagrecht, de aanzegplicht en de transitievergoeding, zijn vooralsnog alleen van toepassing op het bijzonder onderwijs en niet op het openbaar onderwijs. Dit zal veranderen als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt (vermoedelijk 2020) of als de Wwz op deze onderdelen eerder worden geïncorporeerd in de CAO PO.