• De nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen zijn bekend. Ze worden iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld.

  • Het verlagen van de gemeenschappelijke opheffingsnormen in het primair onderwijs kost de overheid enkele tientallen miljoenen. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) laten doorrekenen naar aanleiding van een motie van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.

  • Starre regels belemmeren scholen in hun pogingen om leerlingendaling goed het hoofd te kunnen bieden. Daardoor dreigen zij de deuren te moeten sluiten. Dat stelden de PO-Raad en de VO-raad in het Algemeen Dagblad op 7 december.

  • De VNG Academie organiseert jaarlijks, namens de VNG en PO-Raad, cursussen die ingaan op (het bekostigen van) de voorzieningen (huisvesting) onderwijs in de relatie gemeente en bevoegde...

  • Schoolbesturen van openbare scholen die vorig jaar stappen hebben ondernomen om een school per 1 augustus 2014 te sluiten, moeten daarvoor toestemming krijgen van hun gemeenteraad. Als de gemeente niet instemt, kan de school niet worden gesloten door het verzelfstandigd bestuur. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe gedragslijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.