• Wat heeft een schoolleider nodig om zijn vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden? Dat is de centrale vraag in het project ‘Toekomstagenda...

  • Schoolleiders spelen een belangrijke rol in het tot stand brengen van goed onderwijs. Het kabinet wil daarom investeren in de rol, professionaliteit en positie van de schoolleider. De PO-Raad vindt het belangrijk dat schoolleiders zich kunnen professionaliseren in de context van de school.

  • Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad brengen in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn. Het Kohnstamm Instituut voert dit onderzoek uit. Via een vragenlijst komen we meer te weten over hoe huisacademies zijn georganiseerd, op welke doelgroepen zij zich richten, en welke professionaliseringsactiviteiten er worden aangeboden.

  • Onderwerp
    04-12-2015

    De schoolleider speelt eveneens een sleutelrol bij goed onderwijs. Hij zorgt ervoor dat zijn schoolteam met leraren, klassenassistenten en andere ondersteuners zich daar samen dagelijks voor inzetten. Hij motiveert, zorgt voor een goede werkcultuur en heeft een belangrijke rol in het samenstellen van een sterk en divers schoolteam. Het primair onderwijs telt ruim 8500 schoolleiders.... Lees verder