• Is het wettelijk verplicht om aan het einde van groep 6 een indicatie te geven voor advies vo of moet dit alleen bij kinderen waarvoor een OPP is opgesteld?

  Het antwoord op deze vraag is: nee. Er bestaat geen wettelijke verplichting om leerlingen in groep 6 al een indicatie te geven van het mogelijke uitstroomprofiel. Desalniettemin adviseert de PO-Raad wel om beleid te maken op de wijze waarop het uitstroomadvies wordt gecommuniceerd (en het bijbehorende tijdpad). Om conflictsituaties te voorkomen kan het wenselijk zijn om eind groep 6 al te starten met een voorlopige inschatting, om zodoende de verwachtingen van ouders te reguleren.

  Met betrekking tot het OPP ligt het anders. Daar schrijft de wetgeving inderdaad voor om een uitstroomniveau te beschrijven. Zie de publicatie Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. : https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ontwikkelings...

 • Met de start van Passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Een leerling mag nooit de dupe zijn van onenigheid tussen zijn ouders en school. Daarom vindt de PO-Raad het belangrijk dat die zo vroeg mogelijk met elkaar overleggen hoe het kind zo goed mogelijk kan worden ondersteund. Als het aan de PO-Raad ligt, moet daarom het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP) voortaan door ouders ‘voor gezien’ worden ondertekend.

 • Scholen en hun besturen in kunnen tot 10 september laten weten wat zij vinden van de plannen om ouders in instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Daartoe heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een digitale internetconsultatie geopend.

 • Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Met de start van passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • Met de start van Passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen.  Om intern...