• Is een basisschool wettelijk verplicht om ook voor- en naschoolse opvang te verzorgen voor leerlingen van de school?

    Het schoolbestuur dient te zorgen voor opvang van leerlingen tussen 07.30 uur en 18.30 uur, op verzoek van de ouders. De kosten van de opvang komen voor rekening van de ouders. Dit is vastgelegd in artikel 45 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs.

  • Laat voorstellen van de leraren en schoolleiders de basis vormen voor het herziene curriculum en veranker Digitale geletterdheid en Burgerschap in het curriculum. Dit zijn enkele van de adviezen van de Coördinatiegroep van Curriculum.nu bij de overhandiging van de voorstellen voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen. De herziening moet ervoor zorgen dat de landelijk vastgelegde onderwijsdoelen leerlingen nog beter voorbereiden op hun persoonlijke, maatschappelijke en werkende leven.

  • Gebaseerd op het vorige jaar uitgebrachte advies over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs verscheen deze week een officiële kabinetsreactie. De dertien adviezen van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs zijn door het zittende kabinet nog eens goed tegen het licht gehouden.

  • Naast het bijzonder onderwijs mogen voortaan ook openbare scholen opvang verzorgen. In de wet staat weliswaar dat schoolbesturen in het openbaar onderwijs geen andere activiteiten dan onderwijs mogen aanbieden, maar deze wet (Artikel 48) mag van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ruimer worden geïnterpreteerd.